ΔΕΗ: νέα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο

0
13

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Σε έκτακτη γενική συνέλευση που συνεκλήθη σήμερα, το Ελληνικό Δημόσιο προέβη σε εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ.

Κατόπιν τούτου  τα έξι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ, που εκπροσωπούν το Ελληνικό Δημόσιο είναι τα ακόλουθα:

Αρθούρος Ζερβός, Καθηγητής ΕΜΠ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΗ

Αικατερινάρη Ουρανία, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα       Σύμβουλος ΔΕΗ,  Μη Ανεξάρτητο Μέλος

Βασιλογεώργης Χαρίλαος, Δικηγόρος, Ανεξάρτητο Μέλος

Βερνίκος Νικόλαος, Οικονομολόγος, Πρόεδρος Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, Ανεξάρτητο Μέλος

Θεόκλητος Λεωνίδας, Χημικός Μηχανικός, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Ανεξάρτητο Μέλος

Θέος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός,  Ανεξάρτητο Μέλος.

Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 29.06.2013.

econews

Σχόλια