Βιώσιμη ανάπτυξη για έξοδο από την κρίση προτείνουν τα ελληνικά Πανεπιστήμια

0
71

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Εκδήλωση με θέμα: «Το Αειφόρο/ Πράσινο Πανεπιστήμιο στην περίοδο της κρίσης», διοργάνωσε την Τρίτη το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) σε συνεργασία με το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης (MIO-ECSDE) και την Ελληνική Εθνική Επιτροπή της UNESCO.

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ανάδειξη του ρόλου του Πανεπιστημίου στην προώθηση ενός ανανεωμένου μοντέλου αειφόρου ανάπτυξης μέσω της Παιδείας, με σκοπό την έξοδο από τις πολλαπλές κρίσεις που βιώνουμε στον Ελληνικό και Μεσογειακό χώρο.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι της Βουλής, Πρυτάνεις, εκπρόσωποι Πανεπιστημίων της Μεσογείου, παραγωγικών τάξεων, διεθνών οργανισμών αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την εκδήλωση άνοιξε με ομιλία του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Καθηγ. Θεοδόσιος Πελεγρίνης, ο οποίος τόνισε «Εάν επιθυμούμε να διασφαλίσουμε διαρκή και αειφόρο οικονομική ανάπτυξη, πρέπει να επιδιώξουμε τη συμπόρευση της οικονομικής δραστηριότητας με τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος κόσμου. Το ΕΚΠΑ είχε την ιδέα και συνέβαλε αποφασιστικά στην κατάρτιση και ομόφωνη αποδοχή από τα Πανεπιστήμια της «Χάρτας του Αειφόρου Ελληνικού Πανεπιστημίου». Η Χάρτα προσδοκά να επαναπροσδιορίσει τη σχέση των Πανεπιστημίων με την Κοινωνία και την Πολιτεία, ώστε το Πανεπιστήμιο, μέσω της Παιδείας, να συμβάλλει σε μια πορεία εξόδου από την κρίση και στη θεμελίωση ενός αξιοβίωτου μέλλοντος για τις επερχόμενες γενεές».

Η κυρία Αικατερίνη Τζιτζικώστα Πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της UNESCO ανακοίνωσε την ίδρυση έδρας UNESCO στο ΕΚΠΑ με τίτλο «Διαχείριση και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στη Μεσόγειο». Πρόκειται για την πρώτη έδρα UNESCO που ιδρύεται για την Αειφόρο Ανάπτυξη στη Μεσόγειο και αποτελεί την έμπρακτη αναγνώριση του έργου του ΕΚΠΑ και ειδικότερα του καθηγητή Μιχάλη Σκούλλου στον τομέα αυτό.

Ο Καθηγητής του ΕΚΠΑ κ. Μιχάλης Σκούλλος στην ομιλία του τόνισε τον ιδιαίτερο ρόλο του Πανεπιστημίου, λέγοντας «κάθε αναγέννηση σε Βορρά και Νότο, Ανατολή και Δύση, άρχισε, χωρίς εξαίρεση, με την ενδυνάμωση της παιδείας, που οφείλει να επιτευχθεί εκ των έσω προς τα έξω, εκ των άνω προς τα κάτω με θεσμικά μέτρα της Πολιτείας  (top down) και εκ των κάτω προς τα άνω  (bottom up) σε δυναμική σχέση με τη κοινωνία».

Συγκεκριμένα ο κ. Σκούλλος παρουσίασε τα εξής 6 σημαντικά επιτεύγματα και πρωτοβουλίες του Πανεπιστημίου: τη Χάρτα Αειφορίας, τις κοινές μεταπτυχιακές σπουδές για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη σε Μεσογειακά ΑΕΙ, την αξιοποίηση του προγράμματος Erasmus for all προκειμένου ακόμα περισσότεροι νέοι να συμμετάσχουν σε προγράμματα ανταλλαγών στη Μεσόγειο, το πρώτο συμφωνημένο κείμενο σχετικά με την πρόταση για ανάληψη πρωτοβουλιών για την «Μεσογειακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη», το μεγαλύτερο Ευρω-Μεσογειακό Πρόγραμμα Horizon 2020 το οποίο συντονίζει το ΕΚΠΑ και το οποίο μέχρι το τέλος του 2012 θα έχει διοργανώσει 150 σεμινάρια και άλλες παρεμβάσεις στις χώρες της Μεσογείου και τέλος τη συνδιοργάνωση της πρώτης Στρατηγικής Συνάντησης στην Ευρώπη για τη «Γαλάζια οικονομία» πρόσφατα στις Βρυξέλες.

Δηλώσεις έκαναν επίσης ο Philippe Pypaert εκπροσωπώντας το γραφείο της UNESCO BRESCΕ, η Maria Luisa Silva Mejias, UNEP/MAP Coordinator καθώς και εκπρόσωποι από Πανεπιστημιακά ιδρύματα χωρών της Μεσογείου (Euro-Mediterranean University, Παν/μιο Κρήτης, Παν/μιο Πατρών, University of Zagreb, Université Mohammed V – Souissi κ.α.).

Εξέφρασαν την υποστήριξή τους για την προσπάθεια του Πανεπιστημίου Αθηνών και τη «Μεσογειακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη»  καθώς και την πίστη τους ότι τόσο στην Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες χώρες το Πανεπιστήμιο είναι αυτό που μπορεί να προσφέρει μια αξιόπιστη πρόταση εξόδου από την κρίση.

Τέλος παρεμβάσεις έγιναν από τον Μ. Μοδινό, πρόεδρο της Ελληνικής Επιτροπής για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, τον Καθηγ. Κ. Καρτάλη Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος Βουλής, τον Δρ. Γ. Αγερίδη από το ΚΑΠΕ, τον Ν. Στεφανόπουλο από την Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, και τον Δρ. Δημήτρη Καλαϊτζίδη του Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΣΠΕ) της  Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος & Πολιτισμού.

econews

Σχόλια