Ο Δήμος Χερσονήσου στο πρόγραμμα «Πλανήτης Γη»

0
3

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων και τις Κλιματικής Αλλαγής σχεδιάζουν οι νέοι του Δήμου Χερσονήσου – σε συνεργασία με νέους από τις χώρες Ιταλία, Τουρκία, Λετονία, Βουλγαρία, Ρουμανία και Γερμανία.

Πρόκειται για ένα ακόμα διακρατικό σχέδιο στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος YOUTH IN ACTION, που εξασφάλισε ο Δήμος Χερσονήσου που αποτελεί τον εθνικό μας εταίρο, με τη συγχρηματοδότηση της Γ.Δ. Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ε.Ε.

Το σχέδιο με τίτλο: «Πλανήτης Γη» υλοποιείται αξιοποιώντας συνδυαστικά μεθόδους τοπικής δράσης και εξ αποστάσεως συνεργασίας μεταξύ των εταίρων – συμμετεχόντων ενώ τον Μάρτιο, για μία εβδομάδα οι τριανταέξι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να βρεθούν μαζί στη Σικελία, στην μικρή πόλη του Gangi στην Περιφέρεια του Παλέρμο, στα πλαίσια της συνεργασίας τους.

Το κύριο θέμα είναι το περιβάλλον και οι αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας ενώ σαφώς προσεγγίζεται η αναγκαιότητα μεγαλύτερης προσπάθειας για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και τη δόμηση μιας ευρωπαϊκής συνείδησης των νέων σχετικά με αυτά τα σημαντικά ζητήματα.

Το σχέδιο, μάλιστα, στοχεύει στην ενθάρρυνση του κάθε νέου να βελτιώσει τις γνώσεις του και να αναδείξει τις προσωπικές του δεξιότητες σε συνεργασία με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες και να συμβάλλει στη μεγαλύτερη επίγνωση για το Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση και για το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού 2011.

Ανάμεσα στα σύγχρονα εργαλεία και στις μεθόδους για την άτυπη μάθηση θα συμπεριληφθούν οι τέχνες και θα αναδειχθεί η σχέση τους με το περιβάλλον.

Οι νέοι θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν διάλογο, να ανταλλάξουν απόψεις, να βιώσουν στην καθημερινότητα τους στοιχεία της ευρωπαϊκότητας ενώ θα προωθηθεί η ανάληψη τοπικών πρωτοβουλιών μετά το τέλος του σχεδίου.

Σχόλια