«Το Πράσινο Πανεπιστήμιο στην περίοδο της κρίσης»: εκδήλωση την Τρίτη

0
2

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Σε μία στιγμή που βιώνουμε πολλαπλές κρίσεις στον Ελληνικό και Μεσογειακό χώρο, το Πανεπιστήμιο Αθηνών επιθυμεί να συμβάλλει στην προώθηση ενός ανανεωμένου μοντέλου αειφόρου ανάπτυξης μέσω της Παιδείας.

Στο πλαίσιο αυτό, οργανώνεται στις 12-13 Δεκεμβρίου 2011 στην Αθήνα Διεθνές Σεμινάριο για την Αειφορία στα Πανεπιστήμια της Μεσογείου με στόχο, μεταξύ άλλων, να προωθηθεί κατάλληλη «Μεσογειακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη».

Ως επιστέγασμα των σχετικών δράσεων το ΕΚΠΑ διοργανώνει σε συνεργασία με το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης (MIO-ECSDE) και την Ελληνική Εθνική Επιτροπή της UNESCO εκδήλωση με θέμα  «Το Αειφόρο/ Πράσινο Πανεπιστήμιο στην περίοδο της κρίσης» την Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011 μεταξύ 17:00 και 20:00, στο κεντρικό κτήριο  (Πανεπιστημίου 30).

Στην εκδήλωση, θα μετάσχουν Πρυτάνεις και εκπρόσωποι από Ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια, εκπρόσωποι της UNESCO, UNEP, UNECE, Ευρωπαϊκής Ένωσης, των αρμόδιων Επιτροπών της Βουλής, παραγωγικών τάξεων, ΜΚΟ, κ.λπ.

econews 

Σχόλια