Φυσικό αέριο: αντικατάσταση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης προτείνει η ΡΑΕ

0
5

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Τον μη υπολογισμό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο μεταβλητό κόστος των ηλεκτροπαραγωγών που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο ζητά η ΡΑΕ και προτείνει μια νέα μεθοδολογία ανάκτησης των ποσών που αντιστοιχούν σε αυτόν.

Στόχος είναι η μείωση της Οριακής Τιμής Συστήματος των ηλεκτροπαραγωγών που βασίζονται σε μονάδες φυσικού αερίου και που βλέπουν τα περιθώρια κέρδους τους να εξανεμίζονται.

Ειδικότερα, η ΡΑΕ προτείνει ένα ενιαίο Τέλος, που θα ισούται με τον ΕΦΚ, θα επιμερίζεται από τον ΔΕΣΜΗΕ στο σύνολο των ηλεκτροπαραγωγών και θα μετακυλίεται στον καταναλωτή μέσω των ανταγωνιστικών λογαριασμών του κάθε προμηθευτή. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα Τέλος ανά MWh, το οποίο κάθε προμηθευτής θα πρέπει να καταβάλλει στον ΔΕΣΜΗΕ, σύμφωνα με το φορτίο που εκπροσωπεί.

Όπως αναφέρει η ΡΑΕ, οι λεπτομέρειες εφαρμογής θα συμπεριληφθούν στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας τη Αγοράς, το οποίο θα πρέπει να τροποποιηθεί καταλλήλως.

Με την ανωτέρω πρόταση της ΡΑΕ αναμένεται να επιτευχθούν τα ακόλουθα:

i. θα ελαχιστοποιηθεί το πρόσθετο κόστος για τον τελικό καταναλωτή από την επιβολή του ΕΦΚ για το φυσικό αέριο,

ii. θα εξαλειφθούν οι στρεβλώσεις που δημιουργήθηκαν στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως λόγω της ασύμμετρης φύσης του εν λόγω φόρου.

Λόγω της κρισιμότητας και του χρονικά επείγοντος του θέματος, η διαβούλευση θα διαρκέσει έως και την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση consultation@rae.gr, ή εγγράφως.

—Καλαφάτης

Δήλωσε για το ζήτημα έκανε και ο υπεύθυνος Ενέργειας της ΝΔ, Σταύρος Καλαφάτης. Ο κ. Καλαφάτης τόνισε πως “η επιβολή του ειδικού φόρου στο φυσικό αέριο ήδη προκαλεί δυσμενέστατες επιπτώσεις στη συγκεκριμένη αγορά, με αποτέλεσμα Δ.Ε.Η. και ανεξάρτητοι προμηθευτές ηλεκτρισμού να φθάνουν σε απόγνωση. Ήδη, τις τελευταίες 15 μέρες η Οριακή Τιμή Συστήματος βρίσκεται σταθερά πάνω από 75 ευρώ/MWh (μεταξύ 76 και 99!), ενώ μερικές ώρες της ημέρας έφθασε και πάνω από 130 ευρώ (με ανώτατο όριο τα 150 ευρώ)”.

“Αν συνεχισθεί η συγκεκριμένη κατάσταση”, πρόσθεσε, “η αγορά ηλεκτρισμού συνολικά θα οδηγηθεί σε πλήρη αποσύνθεση και σε συνθήκες μονοπωλίου. Θα πάνε δηλαδή χαμένες τόσες προσπάθειες προηγούμενων ετών, για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού και το άνοιγμά της στον ανταγωνισμό, καθώς η τιμή στη λιανική θα αυξηθεί και με τη σειρά της θα μετακυληθεί σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά”.

“Παράλληλα, η ΔΕΗ και οι ανεξάρτητοι προμηθευτές ηλεκτρισμού θα αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα, λόγω παντελούς έλλειψης ρευστότητας και κερδοφορίας, δεδομένου και του γεγονότος ότι οι απλήρωτοι λογαριασμοί πολλαπλασιάζονται καθημερινά.

Έτσι, από την μια η Τρόϊκα θα ζητεί την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και από την άλλη δεν θα υπάρχουν ανεξάρτητοι προμηθευτές για να συμμετάσχουν σ” αυτή”, κατέληξε.

Σχόλια