ΕΤΕπ: 135 εκατ. Ευρώ (και) σε «πράσινα» έργα

0
30

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) υπέγραψε σήμερα δύο συμβάσεις συνολικού ύψους 135 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας στην Ελλάδα.

Ογδόντα πέντε εκατ. ευρώ χορηγούνται για τη σύσταση Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, το οποίο θα επενδύει σε έργα αστικής ανάπτυξης σε διάφορες περιφέρειες της χώρας. Η ΕΤΕπ ενήργησε με την ιδιότητα του Διαχειριστή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA Ελλάδας.

Το ΤΑΑ θα επενδύσει το ανωτέρω ποσό μέσα στην επόμενη τετραετία, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της κοινωνικής συνοχής και της βιωσιμότητας των αστικών περιοχών της Ελλάδας. Το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων του Ταμείου μπορεί να περιλαμβάνει έργα αστικής ανάπτυξης στους ακόλουθους τομείς: αναβάθμιση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών, έργα βασικής υποδομής, ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών (clusters) υψηλής τεχνολογίας και υποδομών που προσφέρουν προστιθέμενη αξία, έργα διαχείρισης υδάτων και αποβλήτων, δίκτυα ενέργειας και έργα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

Το ανωτέρω ποσό θα επενδυθεί στις ακόλουθες περιφέρειες: Αττική (50 εκατ. ευρώ), Δυτική Ελλάδα (15 εκατ. ευρώ) και Ιόνια Νησιά (10 εκατ. ευρώ). Τα υπόλοιπα 10 εκατ. ευρώ θα επενδυθούν σε περιφέρειες της χώρας που υπάγονται στον Στόχο 1 (Σύγκλιση), ήτοι Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, Ήπειρο, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Το ΤΑΑ λειτουργεί στο πλαίσιο του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA, το οποίο συστάθηκε το 2010 εντός της ΕΤΕπ σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Πενήντα εκατ. ευρώ χορηγούνται στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα για τη χρηματοδότηση επενδύσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επενδύσεων μικρής και μεσαίας κλίμακας (πραγματοποιούμενων από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς) στους τομείς της βιομηχανίας, του τουρισμού, των υπηρεσιών, των υποδομών, της ενέργειας της προστασίας του περιβάλλοντος, της υγείας και της παιδείας στο σύνολο της χώρας.

Η ΕΤΕπ ανανεώνει και εντείνει τη συνεργασία της με την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, με την οποία από το 2007 έχει υπογράψει χρηματοδοτικές συμβάσεις συνολικού ύψους 175 εκατ. ευρώ. Η νέα χρηματοδότηση είναι η πρώτη που υπογράφεται κάτω από τη συνολική εγγύηση που παρέχει το ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο της προσπάθειας της Ελληνικής Δημοκρατίας να στηρίξει την πραγματική οικονομία στη χώρα.

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ κ. Πλούταρχος Σακελλάρης δήλωσε σχετικά: «Διοχετεύουμε άλλα 135 εκατ. ευρώ στην πραγματική οικονομία στην Ελλάδα, μόλις λίγες μέρες αφότου υπογράψαμε συμβάσεις ύψους 15 εκατ. ευρώ για αστικά έργα στην Κρήτη. Συνεργαζόμαστε με τους επιχειρηματικούς παράγοντες και τις τοπικές αρχές για να στηρίξουμε τις επενδύσεις και την ανάπτυξη στην Ελλάδα. Για να εξασφαλίσουμε την επιτυχή υλοποίηση των επενδυτικών μας προγραμμάτων, ενώνουμε τις δυνάμεις μας με εταίρους μεγάλης εμβέλειας, όπως η ΕΤΕ και η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα.

Σχόλια