Φωτοβολταϊκά σε κεραμοσκεπές: νέο στήριγμα από ExelGroup

0
7

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η ExelGroup προσφέρει μια ακόμη εύκολη λύση για τη στήριξη της βάσης Exel RB2 σε κεραμοσκεπές, την αγκύρωση με ρυθμιζόμενο ντιζοστρίφωνο.

Το ρυθμιζόμενο αυτό στήριγμα προσφέρεται σε τρείς εκδοχές επιλογής μήκους του ντιζοστρίφωνου ανάλογα με τον τύπο μόνωσης της σκεπής. Το τεμάχιο είναι ειδικό για ξύλινες κεραμοσκεπές αλλά και για σκεπές που έχουν πλάκα από σκυρόδεμα
επικαλυμμένη με κεραμίδια.

Το ειδικό τεμάχιο εξασφαλίζει απόλυτη στεγάνωση και αντοχή. Κατά την τοποθέτηση του συστήματος απαιτείται η διάτρηση των
κεραμιδιών, η οποία οφείλει να γίνει σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία.

Η κατασκευή του συστήματος παρέχει πρακτικότητα και ευχέρεια στην τοποθέτηση. Είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) και συνοδεύεται από τεχνικό εγχειρίδιο.

Σχόλια