Παρουσίαση μελέτης για τη μείωση των ρύπων στην Ελλάδα

0
74

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Ειδική μελέτη σχετικά με την «Ανάπτυξη Καμπύλης Κόστους των Τεχνικών Δυνατοτήτων Μείωσης Αερίων του Θερμοκηπίου στην Ελλάδα» (Greenhouse Gas Abatement Cost Curve for Greece), εκπόνησε το Συμβούλιο του ΣΕΒ, σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ.
Τα αποτελέσματα της μελέτης θα παρουσιαστούν την Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011, Ίδρυμα Ευγενίδου.

Την εν λόγω μελέτη υλοποίησε η  διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία συμβούλων McKinsey & Company,  βασιζόμενη σε δική της ειδική μεθοδολογία, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί σε πάνω από 20 χώρες διεθνώς, γεγονός που προσφέρει μία πολύτιμη βάση συγκρισιμότητας των αποτελεσμάτων.

Αντικείμενο της μελέτης είναι η ανάδειξη του κόστους και των επενδύσεων που απαιτούνται, σε συνδυασμό με το αναμενόμενο όφελος, για μία σειρά εναλλακτικών τεχνικών προσεγγίσεων για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, που σχετίζονται τόσο με τη διαχείριση της κατανάλωσης/ζήτησης όσο και με το μίγμα παραγωγής ενέργειας στη χώρα μας.

Με την παραπάνω μελέτη, στόχος του Συμβουλίου είναι να εμπλουτίσει τον διάλογο, προσφέροντας ένα σημαντικό και ουσιαστικό εργαλείο για την αξιολόγηση εναλλακτικών πολιτικών, με βάση δεδομένα κόστους και οικονομικών επιπτώσεων και όχι «ιδεοληψίες» και συναισθηματισμούς, λαμβάνοντας υπόψη και τη δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα.

econews

Σχόλια