ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ: "τυφλές" επιδοτήσεις της ΕΕ καταστρέφουν την αλιεία

0
6

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η Αναστασία Μήλιου, Υδροβιολόγος, Συντονίστρια Επιστημονικής Έρευνας του Αρχιπελάγους, Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας και το δίκτυο OCEAN2012 εξέδωσαν την ακόλουθη δήλωση ενόσω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευε την πρότασή της για το επόμενο όργανο που θα διαχειρίζεται τις επιδοτήσεις στην αλιεία, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και Ναυτιλίας (EFMF).

«Το 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσδιόρισε την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα ως μια από τις κυριότερες δυνάμεις πίσω από την υπεραλίευση, και συμπέρανε πως οι δημόσιες επιδοτήσεις την τροφοδοτούν περαιτέρω. Ωστόσο, μια πρόσφατη έκθεση της Επιτροπής κατέδειξε ότι πολλά κράτη μέλη δεν αξιολογούν καν την πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα των αλιευτικών στόλων τους, επιβεβαιώνοντας ότι οι κρατικές επιδοτήσεις δαπανώνται στα τυφλά. Για παράδειγμα, μεταξύ του 2000 και του 2008, η Ε.Ε. χορήγησε επιδοτήσεις ύψους 33,5 εκατομμυρίων € για τον εκσυγχρονισμό του στόλου αλίευσης ερυθρού τόνου, στόλος ο οποίος στοχεύει στην αλίευση ενός είδους που χαρακτηρίζεται ως απειλούμενο από τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN).»

«Με την οικονομική κρίση που μαίνεται σε όλη την Ε.Ε., το κοινό δεν μπορεί να αντέξει την τυφλή και αντιπαραγωγική σπατάλη των επιδοτήσεων της Ε.Ε. που αφορούν την αλιεία. Τυχόν μελλοντικές επιδοτήσεις θα πρέπει να στηρίξουν την εξασφάλιση ενός υγιούς θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη μετάβαση σε μία αειφόρο αλιεία.»

ARCHIPELAGO

Σχόλια