Πάτρα: εγκαίνια Ενεργειακού Γραφείου Πληροφόρησης

0
15

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Tη Δευτέρα 28η Νοεμβρίου 2011 έγινε η έναρξη της λειτουργίας του «Τοπικού Ενεργειακού Γραφείου Πληροφόρησης Πατρών (Local Energy front office)» από το Δήμαρχο Πατρέων κ. Γιάννη Δημαρά, παρουσία των Αντιδημάρχων Γιώργου Σιγαλού και Ανδρέα Φίλια και του Προέδρου της ΑΔΕΠ Α.Ε. Αντώνη Κότσαλη.

Ο Δήμαρχος Πατρέων τόνισε ότι η κλιματική αλλαγή και η καταστροφή του περιβάλλοντος είναι από τα σημαντικότερα προβλήματα του σύγχρονου πολιτισμού σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η λύση των προβλημάτων αυτών θα προκύψει μέσα από συλλογικές δράσεις των πολιτικών ηγεσιών, των επιχειρήσεων και των πολιτών. Γι” αυτό, χρειάζεται εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών της καθώς και προβολή των τρόπων αντιμετώπισής τους, αλλάζοντας κάποιες συνήθειες στην καθημερινή ζωή.

Είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε όλοι τη σημασία που έχει το περιβάλλον για μας, καθώς και τους λόγους για τους οποίους όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να καταβάλλουμε το μέγιστο των δυνατοτήτων μας για την προστασία του.

Όλοι οι πολίτες έχουν την ευθύνη για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Γι” αυτό χρειάζεται η περιβαλλοντική αγωγή των πολιτών, ώστε να αποκτήσουν στάσεις και συμπεριφορές φιλικές προς το περιβάλλον και με διάθεση για ενεργό συμμετοχή στα κοινωνικά δρώμενα. Η διαμόρφωση συνειδητών πολιτών που να προτείνουν λύσεις και να συμμετέχουν στη λήψη και εκτέλεση αποφάσεων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος, αποτελεί την πλέον ελπιδοφόρα επένδυση για ένα καλύτερο περιβαλλοντικά μέλλον.

Δήμος Πατρέων μέσω της ΑΔΕΠ Α.Ε. υλοποιεί δράσεις για τη κλιματική αλλαγή και τη προστασία του περιβάλλοντος που στοχεύουν σε τοπικά θέματα είναι όμως πλήρως εναρμονισμένα με τη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και την ενέργεια και συνοψίζονται στο «Στόχο 20-20-20 για το 2020» δηλαδή :

– Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 20%, σε σχέση με τις εκπομπές του 1990, μέχρι το 2020.
– Αύξηση του ποσοστού χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολική, ηλιακή, βιομάζα κ.λπ.) στο 20% της ολικής παραγωγής ενέργειας.
– Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης μέσω του περιορισμού της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20%, σε σχέση με τα επίπεδα που προβλέπονται για το 2020.

Ο Πρόεδρος της ΑΔΕΠ Α.Ε. Αντώνιος Κότσαλης ανέφερε ότι «Τοπικό Ενεργειακό Γραφείο Πληροφόρησης Πατρών – Local Energy front office» εντάσσεται στο σχεδιασμό της ΑΔΕΠ και του Δήμου για την επίτευξη ενεργειακής βιωσιμότητας. Το Γραφείο είναι ενταγμένο στο Ευρωπαϊκό έργο ENESCOM (Ευρωπαϊκά Δίκτυα Κέντρα Πληροφόρησης για τη Προώθηση της ενεργειακής βιωσιμότητας και την μείωση του CO2 στις τοπικές κοινότητες), το οποίο υλοποιεί η ΑΔΕΠ Α.Ε. θα έχει ως κύριο στόχο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με :

*μείωση εκπομπών CO2
*προώθηση χρήσης ΑΠΕ
*μείωση ενεργειακής κατανάλωσης

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΑΔΕΠ Α.Ε. Κων/νος Κωνσταντακόπουλος, ανέλυσε τις δραστηριότητες του «Τοπικού Ενεργειακού Γραφείου Πληροφόρησης Πατρών» οι οποίες θα είναι :

*Προσέλκυση και υποδοχή επισκεπτών
*Περιβαλλοντική ενημέρωση
*Προώθηση και υποστήριξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία
*Διακίνηση ενημερωτικού υλικού
*Διοργάνωση συνεδρίων, εκθέσεων, εκδηλώσεων
*Σχεδιασμός και οργάνωση προγραμμάτων εθελοντών και

Το Τοπικό Ενεργειακό Γραφείο Πληροφόρησης Πατρών θα απευθύνεται σε όλες τις ομάδες ενδιαφερομένων, όπως επιστήμονες σε θέματα περιβάλλοντος & Ενέργειας, επενδυτές στο τομέα των ΑΠΕ, στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και ΟΤΑ και τους απλούς πολίτες που ευαισθητοποιούνται πάνω σε θέματα περιβάλλοντος.

Οι αντιδήμαρχοι Περιβάλλοντος Γεώργιος Σιγαλός και Παιδείας Ανδρέας Φίλιας, ανέφεραν ότι ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στην επίσκεψη μαθητών από τις περιβαλλοντικές ομάδες των σχολείων του Δήμου μας και των όμορων Δήμων, ώστε να ενημερωθούν και να προσεγγίσουν την έννοια της ενεργειακής βιωσιμότητας.

Οι μαθητές των σχολείων που θα επισκέπτονται το Τοπικό Ενεργειακό Γραφείο Πληροφόρησης Πατρών (Local Energy front office), θα ενημερώνονται από στελέχη της ΑΔΕΠ Α.Ε., θα προβάλλεται μια 7λεπτη ειδική για τους μαθητές παρουσίαση, θα υπολογίζεται για κάθε μαθητή το Οικολογικό του Αποτύπωμα και θα τους διανέμονται φυλλάδια με περισσότερες πληροφορίες.

Οι ημέρες κατά τις οποίες θα γίνονται οι επισκέψεις των σχολείων θα είναι Τρίτη και Πέμπτη κάθε εβδομάδα εκτός εορτών και αργιών.

Για τις επισκέψεις θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΑΔΕΠ Α.Ε., Τμήμα Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης για περισσότερες πληροφορίες (Κων/νος Κωνσταντακόπουλος, Ηλίας Καραχάλιος) τηλ. 2610361747, 2610361744, Φαξ 2610361749, e-mail : konstada@patras.gr, enescom@hotmail.gr.

Σχόλια