«Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη»: 146 έργα 450 εκ. ευρώ το Νοέμβριο

0
29

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη εντάχθηκαν το Νοέμβριο 146 έργα προϋπολογισμού 450 εκ. ευρώ, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε το ΥΠΕΚΑ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 100% το τελευταίο πεντάμηνο (1,44 δισεκ. ευρώ τον Ιούνιο του 2011).

Αντίστοιχα, οι δαπάνες ανέρχονται σε 409 εκ. ευρώ (19.3% του προϋπολογισμού του προγράμματος) με αύξηση κατά 100% το τελευταίο πεντάμηνο (9.7% τον Ιούνιο του 2011).

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, το ΕΠΠΕΡΑΑ είναι από τα μεγαλύτερα σε προϋπολογισμό Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, που στοχεύει στη σύγκλιση της χώρας μας και των Περιφερειών της με τα υπόλοιπα κράτη μέλη και Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα από την προώθηση και ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης, έχοντας ως μοχλό την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Σχόλια