Θερμοηλεκτρικός σταθμός της ΔΕΗ και ΧΥΤΑ στη Ρόδο

0
97

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Με στόχο την επιτάχυνση κατασκευής του ΘΗΣ της ΔΕΗ ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, κ. Φώτης Χατζημιχάλης, υπέγραψε απόφαση με την οποία αναγνωρίζεται ως προϋφιστάμενη του 1923 η οδός Κατταβιάς- Πρασονησίου στη νότια Ρόδο.

Με την αναγνώριση του δρόμου Κατταβιάς- Πρασονησίου επιλύεται ένα σημαντικό πρόβλημα ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες κατασκευής Θερμοηλεκτρικού Σταθμού (Θ.Η.Σ.) στα νότια του νησιού από τη ΔΕΗ.

Η κατασκευή του ΘΗΣ, ονομαστικής ισχύος 105 έως 135 ΜW, θα συμβάλει αποτελεσματικά στην αξιόπιστη, ασφαλή και περιβαλλοντικά φιλική κάλυψη των αναγκών της Ρόδου σε ηλεκτρική ενέργεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο έργο εκκρεμούσε από το 1990.

Επίσης με άλλη απόφαση του Γενικού Γραμματέα της ΑΔΑ εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Κύτταρο επείγουσας επέκτασης ΧΥΤΑ βόρειας Ρόδου».

Με την κατασκευή και λειτουργία του έργου της επέκτασης του ΧΥΤΑ της βόρειας Ρόδου αυξάνεται κατά 40% η χωρητικότητα του υφιστάμενου ΧΥΤΑ. Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζεται άμεσα το πρόβλημα της διαχείρισης των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων του νησιού.

econews 

Σχόλια