Ειδικό Τέλος Ακινήτων: πρόταση για γρήγορη διαδικασία διόρθωσης λαθών

0
7

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Νέα κατεπείγουσα επιστολή απέστειλε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών η ΠΟΜΙΔΑ, η οποία εξακολουθεί να γίνεται καθημερινά δέκτης έντονων διαμαρτυριών από όλη τη χώρα, σχετικά με την επιβολή του Ειδικού Τέλους επί των ακινήτων μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.

Με την επιστολή αυτή η ΠΟΜΙΔΑ πρότεινε την καθιέρωση γρήγορης διαδικασίας διόρθωσης λαθών χωρίς να απαιτείται η προκαταβολή υπέρογκων ποσών εκ μέρους των ιδιοκτητών. Η επιστολή αυτή της ΠΟΜΙΔΑ έχει ως εξής:

«Η “αχίλλειος πτέρνα” του ΕΕΤΗΔΕ απεδείχθη ότι είναι οι χιλιάδες λανθασμένες χρεώσεις που περιέχονται στους λογαριασμούς της ΔΕΗ σε όλη τη χώρα. Γι΄αυτό, και επειδή ούτε οι πολίτες θα καταβάλουν τα λανθασμένα ποσά, ούτε είναι σωστό να αναγκαστούν σε προσφυγές στα δικαστήρια, πρέπει άμεσα να δοθεί το δικαίωμα στους Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ. φορολογίας του εισοδήματος του κάθε υπόχρεου, με πράξη τους πάνω στο έντυπο του λογαριασμού της ΔΕΗ, να διορθώνουν χρεώσεις ΕΕΤΗΔΕ στις εξής περιπτώσεις:

1.  Όταν υπάρχει λανθασμένος υπολογισμός της τιμής ζώνης του ακινήτου.

2.  Όταν υπάρχουν πρόδηλα σφάλματα υπολογισμού του εμβαδού του δομημένου χώρου και ο υπόχρεος προσκομίζει αντίγραφο διορθωτικής  δήλωσης του οικείου Δήμου στο πραγματικό εμβαδόν και τα σχετικά νόμιμα έγγραφα. Οι Δήμοι πρέπει να υποχρεωθούν να παραλάβουν άμεσα διορθωτικές δηλώσεις και να δώσουν σχετικά αντίγραφα στους ενδιαφερόμενους.

3.  Όταν ο οικείος Δήμος έχει καταχωρήσει πλασματικό εμβαδόν μεγαλύτερο του πραγματικού στο πεδίο του εμβαδού χρέωσης του ΤΑΠ, με βάση το οποίο υπολογίζεται το ΕΕΤΗΔΕ.

4.  Όταν στα εκτός σχεδίου κτίσματα έχει υπολογιστεί διπλάσιο εμβαδόν ΤΑΠ.

5. Όταν έχει αναγραφεί λανθασμένος συντελεστής παλαιότητας και ο υπόχρεος παρουσιάζει νόμιμα δικαιολογητικά για την πραγματική χρονολογία κατασκευής.

6. Όταν  το ΕΕΤΗΔΕ αφορά παροχή του κοινόχρηστου ρεύματος της πολυκατοικίας, με υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της.
7. Όταν πρόκειται για ΕΕΤΗΔΕ που έχει χρεωθεί σε απαλλασσόμενο χώρο με γεωργική, κτηνοτροφική, βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση, λόγω αλλαγής παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος, και μεταγωγή του στον χαρακτηρισμό «ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ» του μητρώου της ΔΕΗ.

8. Όταν πρόκειται για απαλλασσόμενο εκ του νόμου χώρο (μη χρησιμοποιούμενο διατηρητέο, ιστορικό κτίριο ή κοινόχρηστους χώρους κτιρίων ενοικιαζομένων δωματίων).

9. Όταν πρόκειται για χώρο που δεν ρευματοδοτείτο στις 17.9.2011 αλλά από σφάλμα της ΔΕΗ έχει συμπεριληφθεί στο μητρώο χρέωσης του ΕΕΤΗΔΕ.

Πέρα από τα παραπάνω θα πρέπει οπωσδήποτε επί λογαριασμών ΔΕΗ που έχουν εκδοθεί στο όνομα αποχωρήσαντος μισθωτή, με οφειλή από αξία ρεύματος κλπ., που βαρύνει αυτόν και όχι τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, ο Έφορος να έχει δικαίωμα να εισπράξει μόνον το ΕΕΤΗΔΕ και όχι να εξαναγκάζεται εκβιαστικά ο ιδιοκτήτης να πληρώσει το σύνολο του λογαριασμού, δηλαδή  ταυτόχρονα και την οφειλή του ενοικιαστή του προς τη ΔΕΗ.

Στην περίπτωση αυτή ο υπόχρεος ιδιοκτήτης θα υπογράφει και υπεύθυνη δήλωση ότι ο μισθωτής έχει αποχωρήσει και δεν βρίσκεται πλέον στη χρήση του μισθίου. Επιπλέον, θα πρέπει να καθοριστεί ρητά ότι θα παραμένουν εν ισχύ και δεν θα διαρρηγνύονται οι διακανονισμοί που έχει κάνει ήδη η Δ.Ε.Η. με τους οφειλέτες της, ώστε αυτοί να διευκολύνονται και στην πληρωμή του ΕΕΤΗΔΕ, διότι στην αντίθετη περίπτωση οι χιλιάδες πολίτες που έχουν διακανονίσει τις οφειλές τους, δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν ούτε στην πληρωμή του συνόλου του λογαριασμού της Δ.Ε.Η. που τους βαρύνει, ούτε βέβαια στην καταβολή του ΕΕΤΗΔΕ.

Για τις λοιπές απαλλαγές ή μειώσεις με κοινωνικά κριτήρια προτείνουμε να εξεταστούν:

Η σύνδεσή τους με το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ)

Η μείωση του τέλους σε ένα ευρώ ανά τ.μ. (αντί των 3-4) στις χαμηλές ζώνες μέχρι και 1.000 ευρώ.»

Επισημαίνεται ότι ήδη το Μονομελές Πρωτοδικείο Καλαμάτας εξέδωσε προσωρινή διαταγή μη διακοπής του ρεύματος σε καταναλωτή με λανθασμένη υπέρογκη χρέωση ΕΕΤΗΔΕ σε βάρος του, μέχρι να συζητηθεί η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ενώ αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ κατά της Υπουργικής απόφασης με την οποία  εισπράττεται το τέλος, που θα εκδικαστεί στις 4.12, κατέθεσε ο ΔΣΑ, ο Πρόεδρος του οποίου κ. Γιάννης Αδαμόπουλος, χαρακτήρισε ορθά,  πολλαπλά αντισυνταγματική  την επιβολή του.

Η ΠΟΜΙΔΑ υπενθυμίζει ότι η άσκηση οποιουδήποτε ενδίκου βοηθήματος (προσφυγής σε Διοικητικό Δικαστήριο ή αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ) κατά του «τέλους» δεν αναστέλλει την υποχρέωση πληρωμής του, και γι΄αυτό απαιτείται η χορήγηση προσωρινής διαταγής από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο με την μορφή προσωρινής ρύθμισης της κατάστασης, η οποία να απαγορεύει στη ΔΕΗ (ή τυχόν άλλο πάροχο) τη διακοπή της ρευματοδότησης.

econews

Σχόλια