Δίκτυο Μεσόγειος SOS: συμμετοχή στο SEE MARINER για τις θαλάσσιες και ποτάμιες μεταφορές

0
4

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS συμμετείχε στην πρώτη συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής του έργου SEE MARINER (‘South Eastern Europe Marine and River Integrated System for Monitoring the Transportation of Dangerous Goods’) που διοργάνωσε ο Οργανισμός της Ανατολικής Λομβαρδίας για θέματα Μεταφορών και Logistics (ALOT s.c.a.r.l.) την Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου, στη Μάντοβα της Ιταλίας.

Το έργο SEE MARINER αποσκοπεί στην άμβλυνση των περιβαλλοντικών κινδύνων που απορρέουν από τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων σε θαλάσσιες και ποτάμιες περιοχές, αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας ένα ολοκληρωμένο, καινοτόμο, μεταβιβάσιμο και αναπαράξιμο σύστημα για την από κοινού πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών έκτακτης ανάγκης.

Το σύστημα αυτό θα συμβάλλει στην ενίσχυση της παρακολούθησης της θαλάσσιας και ποτάμιας κυκλοφορίας και στη βελτίωση της ικανότητας συντονισμού για την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών και των ενδιαφερόμενων μερών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Το εταιρικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιά (ΟΛΠ Α.Ε.), καλύπτει συνολικά 9 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν στο πλάνο δημοσιότητας και τη δημιουργία του ιστοτόπου, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην οικονομική διαχείριση, καθώς και τη σύνταξη και υποβολή της ενδιάμεσης έκθεσης προόδου.

Ακολούθησαν οι εργασίες της πρώτης Τεχνικής Επιτροπής, όπου και έγινε εκτενής συζήτηση επί της πορείας υλοποίησης των δράσεων του τρίτου πακέτου εργασίας (Wp 3), το οποίο ασχολείται με την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και τον εντοπισμό των βέλτιστων πρακτικών στα πληροφοριακά συστήματα παρακολούθησης της μεταφοράς και διαχείρισης των επικίνδυνων εμπορευμάτων στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Για περισσότερες πληροφορίες, και μέχρι τη λειτουργία του επίσημου ιστοτόπου, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα του έργου στο Facebook.

MEDSOS

Σχόλια