ΔΕΗ: στην ΤΕΡΝΑ η κατασκευή της Πτολεμαΐδα 5

0
66

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Tην κατακύρωση του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου «ΑΗΣ Πτολεμαΐδας – Μελέτη, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Ατμοηλεκτρικής Μονάδας V μικτής ισχύος 550 έως 660 MWel, με καύσιμο κονιοποιημένο λιγνίτη, και με δυνατότητα παροχής θερμικής ισχύος 140 MWth για τηλεθέρμανση», στη μειοδότρια εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και την ανάθεση του Έργου έναντι συμβατικού τιμήματος 1.394.634.137,82 ευρώ, αποφάσισε την Παρασκευή το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, για την υπογραφή της Σύμβασης θα πρέπει προηγουμένως να εξευρεθεί η αναγκαία χρηματοδότηση που θα εξασφαλίζει την ικανοποιητική για την Επιχείρηση απόδοση του Έργου.

Η προσφορά της εταιρείας ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – με υπεργολάβους τις εταιρείες Hitachi Power Europe GmbH, Hitachi Ltd Ιαπωνίας και την Hamon Environmental GmbH – αφορά σε μονάδα εγκατεστημένης ισχύος 660 MW.

Η νέα μονάδα θα διαθέτει εξοπλισμό της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας και θα υποκαταστήσει παλιές, ρυπογόνες και υψηλού λειτουργικού κόστους μονάδες, συμβάλλοντας σημαντικά στη βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ της Επιχείρησης.

econews

Σχόλια