Ρύπανση: Περιβαλλοντική ευθύνη για 20 δραστηριότητες – Τρεις στον Ασωπό

0
47

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μέσω της αρμόδιας Αρχής σε κεντρικό επίπεδο, για την εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Ευθύνης (ΠΔ 148/2009), που υπάγεται στην Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ (Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης της Περιβαλλοντικής Ζημίας (ΣΥΓΑΠΕΖ)), έχει αναλάβει σημαντική δράση με την υπαγωγή σε καθεστώς περιβαλλοντικής ευθύνης δραστηριοτήτων που αποδεδειγμένα προκαλούν περιβαλλοντική ζημιά, καθιστώντας τους φορείς εκμετάλλευσης αυτών και οικονομικά υπεύθυνους για την ανάληψη της δαπάνης υλοποίησης των αναγκαίων μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης.

Μέχρι σήμερα, από το ΣΥΓΑΠΕΖ και τις αρμόδιες Περιφερειακές Επιτροπές Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΠΕΑΠΖ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, έχουν τεθεί υπό το καθεστώς περιβαλλοντικής ευθύνης 20 δραστηριότητες, από τις οποίες ζητήθηκε τόσο η υποβολή μελετών για έργα αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς που έχουν προκαλέσει, όσο και η υλοποίηση αυτών με δική τους δαπάνη.

Από αυτές, τρεις δραστηριότητες βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Ασωπού, από μία στη Μεσσαπία Εύβοιας, στο Δρέπανο Αχαΐας, στη Θεσσαλία, στη Δράμα, στη Θεσπρωτία, και σε άλλες περιοχές.

Το ΣΥΓΑΠΕΖ εξετάζει τη συμμόρφωση δραστηριοτήτων που διαθέτουν τα υγρά τους απόβλητα στον ποταμό Ασωπό ως προς μέτρα και τα αυστηρά όρια εκπομπής επεξεργασμένων υγρών βιομηχανικών αποβλήτων, που επιβλήθηκαν με την ΚΥΑ (αριθ. 20488/2010, ΦΕΚ 749/Β/2010), σύμφωνα με την οποία όφειλαν, εντός του 2010 ή το αργότερο μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2011, να αναθεωρήσουν τους περιβαλλοντικούς τους όρους και στη συνέχεια να αναλάβουν την υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων σε αντιρρυπαντική τεχνολογία.

Λόγω του ότι μέχρι σήμερα στις αρμόδιες αδειοδοτούσες αρχές του ΥΠΕΚΑ και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας μόνο 30 φάκελοι έχουν υποβληθεί για αναθεώρηση των ΑΕΠΟ, το ΣΥΓΑΠΕΖ εξετάζει την κίνηση διαδικασίας περιβαλλοντικής ευθύνης σε όσες δραστηριότητες δεν έχουν συμμορφωθεί, ώστε να αναλάβουν άμεσα την υλοποίηση των αναγκαίων έργων πρόληψης και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς.

Τέλος, σημειώνεται ότι το ΣΥΓΑΠΕΖ, εκτός από την υποχρέωση αυτενέργειας σε θέματα κίνησης διαδικασίας περιβαλλοντικής ευθύνης και την εποπτεία τήρησης των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης, συντονίζει παράλληλα και κατευθύνει το έργο των αρμόδιων ΠΕΑΠΖ, με σκοπό την αποτελεσματική επίτευξη των στόχων, που είναι η πρόληψη και η αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας.

Σχόλια