MedSOS: σεμινάρια για επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων στην Κρήτη

0
38

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Το Δίκτυο Μεσόγειος SOS, με την πολύτιμη συνεργασία των ιδιαίτερα δραστήριων Γραφείων Σχολικών Δραστηριοτήτων των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου, διοργάνωσε βιωματικά, επιμορφωτικά σεμινάρια που απευθύνονταν σε εκπαιδευτικούς, την Τετάρτη 16 και την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2011 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 36ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου Κρήτης.

Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου LIFE + PURE «From Treated Wastewater to Alternative Water Resources in Semi Arid Regions» στο οποίο συμμετέχουν, εκτός από το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, η ΔΕΥΑ Χερσονήσου, το ΤΕΙ Κρήτης και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και χρηματοδοτείται κατά 50% από την Ε.Ε. και είχαν ως στόχο την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων αλλά και την αποσαφήνιση παραμέτρων σχετικών με την ασφάλεια, τη λειτουργία και τα οφέλη της. Μέσα από καινοτόμες εκπαιδευτικές διαδικασίες, στηριζόμενες στη διάδραση και τη συμμετοχή, επιχειρήθηκε η όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση των εκπαιδευτικών, ούτως ώστε να μπορούν να μεταλαμπαδεύσουν στους μαθητές τις αποκτηθείσες γνώσεις τους σχετικά με την εναλλακτική αυτή τεχνική παραγωγής νερού, με την απαιτούμενη επάρκεια.

Στα σεμινάρια, διάρκειας τεσσάρων ωρών το καθένα, είχαν προσκληθεί και συμμετείχαν συνολικά 51 εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι και καθηγητές διαφορετικών ειδικοτήτων (Μαθηματικοί, Βιολόγοι, Χημικοί, Γεωπόνοι, Φιλόλογοι), οι οποίοι θα οργανώσουν προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης γύρω από το συγκεκριμένο θέμα την τρέχουσα σχολική χρονιά. Οι μεθοδολογίες που ακολουθήθηκαν ήταν η Αντιπαράθεση (debate) και το Παιχνίδι Ρόλων (role play), βασικό συστατικό των οποίων είναι η ενεργός συμμετοχή και εμπλοκή των συμμετεχόντων.

Για τις ανάγκες των εν λόγω δράσεων, οι εκπαιδευτικοί αφού ενημερώθηκαν εμβριθώς για το θέμα της επαναχρησιμοποίησης μέσα από το υλικό που τους διανεμήθηκε (περιοδικό LIFE+ PURE, επιστημονικά άρθρα, κ.ά.), χωρίστηκαν σε ομάδες και αναπαριστώντας μία μικρογραφία της τοπικής κοινωνίας, εξέφρασαν προτάσεις, επιφυλάξεις και ανησυχίες σχετικά με το θέμα της επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων, αλλά και ανακάλυψαν τις πολλαπλές ωφέλειες που θα προκύψουν από την επέκταση της εφαρμογής της.

Τέλος, στο πλαίσιο των σεμιναρίων έγινε παρουσίαση τόσο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE+ PURE, όσο και του συνόλου των δράσεων του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, ενώ παράλληλα διανεμήθηκε σχετικό πληροφοριακό υλικό και όλα τα εκπαιδευτικά πακέτα της οργάνωσης σε ηλεκτρονική μορφή, προκειμένου να έχουν την δυνατότητα οι εκπαιδευτικοί να τα εφαρμόσουν στα σχολεία τους, προσαρμόζοντάς τα στις ανάγκες, το επίπεδο και τα ειδικά ενδιαφέροντα των μαθητών τους.

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που υπήρξε, το Μάρτιο θα επιχειρηθεί να οργανωθούν και άλλες συναντήσεις με εκπαιδευτικούς και επιτόπιες επισκέψεις στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού της Χερσονήσου.

Το πρόγραμμα Life+ Περιβαλλοντολογική Πολιτική και Διακυβέρνηση PROVIDING UPGRADED REUSE: PURE LIFE08 ENV/GR/551, «Επεξεργασμένα Υγρά Απόβλητα ως Εναλλακτική Πηγή Ύδατος σε Ημίξηρες Περιοχές» περιλαμβάνει μια σειρά από δράσεις που ως τελικό στόχο έχουν την τεχνική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού της ΔΕΥΑΧ με την προμήθεια σύγχρονων μηχανημάτων και υλικών, καθώς και του δικτύου διανομής των επεξεργασμένων λυμάτων στα χωράφια. Στο πλαίσιο αυτό, κύρια δράση του προγράμματος και προϋπόθεση για τη συνολικά επιτυχή υλοποίησή του, είναι η ενεργή συμμετοχή των κατοίκων και των τελικών χρηστών του αναβαθμισμένου επεξεργασμένου νερού.

Το παραπάνω διασφαλίζεται μέσα από τη διαρκή ενημέρωση για την εξέλιξη του προγράμματος, δεδομένου ότι προβλέπεται η συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας των νερών, του εδάφους και των φυτών από έμπειρη επιστημονική ομάδα.

Αν και η χώρα μας, κυρίως στις νησιωτικές περιοχές, αντιμετωπίζει τεράστια ζητήματα ανεπάρκειας και μη ικανοποιητικής ποιότητας των υδάτων, η λύση της επαναχρησιμοποίησης δεν έχει προωθηθεί. Υπό αυτό το πρίσμα, η υλοποίηση του προγράμματος PURE, καθώς και όλες οι σχετικές δράσεις, κρίνονται ιδιαίτερα ρηξικέλευθες και πρωτοποριακές.

Η επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων δίνει λύσεις σε δυο βασικά περιβαλλοντικά προβλήματα: καταρχάς, στη διάθεση των λυμάτων, που δεν θα πρέπει να καταλήγουν ανεπεξέργαστα στο περιβάλλον και κατά δεύτερον, στην αξιοποίηση μη πόσιμου νερού σε χρήσεις που δεν απαιτούν νερό καλής ποιότητας.

Η διαρκής ενημέρωση και η ενεργή συμμετοχή των κατοίκων στη διαχείριση των υδάτων της περιοχής τους αποτελεί προϋπόθεση για την ορθή και λελογισμένη χρήση των υδατικών πόρων και την αξιοποίηση κάθε πηγής νερού. Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το πρόγραμμα LIFE+ PURE επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος .

econews

Σχόλια