Φυσικό αέριο – ΡΑΕ: "Χαμηλώστε τα τέλη σύνδεσης νέων καταναλωτών"

0
9

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Χαμηλότερες χρεώσεις προς τους νέους καταναλωτές φυσικού αερίου για τους οποίους η σύνδεση  υπερβαίνει τα 25 μέτρα από το υπάρχον δίκτυο και απαιτείται επέκταση του δικτύου διανομής ζητά από την  Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Η ΡΑΕ επισημαίνει πως δέχεται παράπονα καταναλωτών που διαμαρτύρονται για τις υψηλές χρεώσεις που υποχρεούνται να πληρώσουν για τη σύνδεσή τους αυτή με το δίκτυο, καλούμενοι ουσιαστικά να επωμιστούν το συνολικό οικονομικό βάρος της επέκτασης του δικτύου.

Η ΡΑΕ τονίζει πως η επέκταση του δικτύου είναι δραστηριότητα της οποίας το κόστος πρέπει να επωμιστεί η ΕΠΑ και όχι ο καταναλωτής.

Τονίζεται δε πως η άδεια διανομής της ΕΠΑ Αττικής προβλέπει ότι τα τέλη σύνδεσης θα περιλαμβάνουν «ένα εύλογο ποσοστό επί των δαπανών για την επέκταση του Συστήματος Διανομής» και όχι το σύνολο αυτών.

Η ΡΑΕ επισημαίνει τέλος ότι «με την προτεινόμενη από την ΕΠΑ Αττικής μεθοδολογία, τυχόν επιχειρηματικός κίνδυνος που απορρέει από την επέκταση του δικτύου σε μια νέα περιοχή μετακυλίεται εξ ολοκλήρου στον καταναλωτή, ενώ αντίθετα οι σχετικές διατάξεις της Άδειας Διανομής υπαγορεύουν την αξιολόγηση, τη διαχείριση και ανάληψη μέρους του κινδύνου αυτού από την ΕΠΑ» και καλεί την εταιρία να εφαρμόσει νέα μέθοδο υπολογισμού των τελών σύνδεσης.

econews

Σχόλια