Αύξηση της αγροτικής παραγωγής κατά 70% για να μην πεινάσουμε

0
5

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Την πρώτη αξιολόγηση, σε παγκόσμιο επίπεδο, για την κατάσταση των φυσικών πόρων του πλανήτη , ολοκλήρωσε  ο  Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO).

Στην έκθεση επισημαίνεται  ότι οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις, σε ποστσό 25%, είναι σοβαρά υποβαθμισμένες, και πως για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών του συνεχώς αυξανόμενου πληθυσμού, είναι επιτακτική η λήψη μέτρων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον FAO οι αγρότες θα πρέπει να αυξήσουν την παραγωγή κατά 70% μέχρι το 2050 ώστε να υπάρχει τροφή για τον πληθυσμό, που εκτιμάται ότι θα έχει φτάσει τα 9 δισεκατομμύρια.

Αυτό το ποσοστό ερμηνεύεται σε ένα δισεκατομμύριο τόνους περισσότερο σιτάρι, ρύζι και άλλα δημητριακά  και 200 εκατομμύρια τόνους επιπλέον σε βοδινό κρέας και άλλα προϊόντα ζωικής παραγωγής.

Ωστόσο, σήμερα το μεγαλύτερο τμήμα της διαθέσιμης καλλιεργήσιμης γης ήδη αξιοποιείται, με τρόπους μάλιστα που μειώνουν την παραγωγικότητα, καθώς προκαλούν διάβρωση του εδάφους και κατασπατάληση υδάτινων πόρων.

Αυτό σημαίνει ότι για να ικανοποιήσουμε μελλοντικά τις διατροφικές ανάγκες του πληθυσμού, απαιτείται «αειφόρος εντατικοποίηση» της αγροτικής παραγωγής  στις διαθέσιμες εκτάσεις.

Άλλο ένα βασικό συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι το νερό παγκοσμίως λιγοστεύει και γίνεται υφάλμυρο, ενώ ο υδροφόρος ορίζοντας μολύνεται όλο και περισσότερο με φυτοφάρμακα και άλλες τοξίνες.

Για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του παγκόσμιου πληθυσμού σε νερό μέχρι το 2050, χρειάζονται νέα συστήματα άρδευσης, καθώς τα σημερινά δεν είναι αποτελεσματικά.

Η έκθεση του FAO, με τίτλο «Κατάσταση των Φυσικών και Υδάτινων Πόρων Παγκοσμίως για την Τροφή και τη Γεωργία», δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα, την πρώτη μέρα της Συνόδου των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα, στο Ντέρμπαν της Νοτίου Αφρικής.

econews

Σχόλια