Μνημόνιο συνεργασίας για το Δρίνο

0
6

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Στο πλαίσιο του Διαλόγου του Δρίνου για τη διασυνοριακή συνεργασία και τη βιώσιμη διαχείριση της ευρύτερης περιοχής της διασυνοριακής λεκάνης απορροής του ποταμού Δρίνου, συμπεριλαμβανομένων και των Πρεσπών υπεγράφη την Παρασκευή, 25 Νοεμβρίουμ στα Τίρανα της Αλβανίας Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των παρόχθιων μερών.

Εκ μέρους της Ελλάδας συμμετείχε και υπέγραψε το Μνημόνιο ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ανδρέας Ανδρεαδάκης. Επιπλέον, στη συνάντηση συμμετείχε ο Πρέσβης της Ελλάδος στα Τίρανα.

Μεταξύ των συνδιοργανωτών της Διασυνοριακής Διαβούλευσης (transboundaryconsultation) ήταν η Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη του ΟΗΕ (UNECE) και ο Διεθνής Οργανισμός GWP-Med, σε συνεργασία με το Σουηδικό Φορέα Προστασίας του Περιβάλλοντος, ο οποίος υποστηρίζει οικονομικά την εν λόγω πρωτοβουλία.

Ο Διάλογος του Δρίνου αποτελεί μια από τις βασικότερες δράσεις της «Κοινής Διαδικασίας Petersberg και Διακήρυξης των Αθηνών για τη Διαχείριση των Διασυνοριακών Υδάτων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης», καθώς και τμήμα των εργασιών του Μεσογειακού Σκέλους της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για το Νερό (Med-EUWI).

Σχόλια