Δίκτυο φίλων Σαμοθράκης

0
16

Περιβάλλον, Ενέργεια, Οικολογία:

Η Σαμοθράκη είχε πάντοτε λάτρεις, φανατικούς οπαδούς, σταθερούς επισκέπτες που επανέρχονται κάθε χρόνο, ανθρώπους που νοιάζονται τον τόπο και που συχνά αποκτούν γη ή επαγγελματική δραστηριότητα στο νησί ή αναπτύσσουν δραστηριότητες εκτός νησιού με πηγή έμπνευσης τη Σαμοθράκη.

Ως εκ τούτου, ο Δήμος Σαμοθράκης απευθύνει κάλεσμα σε όλους όσους αγαπούν τη Σαμοθράκη να συμμετάσχουν ενεργά στο σχεδιασμό ανάπτυξης του τόπου.

Στην παρούσα φάση, ο Δήμος δραστηριοποιείται σημαντικά προς την κατεύθυνση μετατροπής της Σαμοθράκης σε Πράσινο Νησί ενισχύοντας την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξή της.

Επιπλέον, συμμετέχει ενεργά σε σημαντικά δίκτυα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο (Quality Coast Net, Pact of Islands, Δίκτυο ΔΑΦΝΗ) και σχεδιάζει ή και υλοποιεί αντίστοιχα έργα (Man and Biosphere Resevre UNESCO, SUSTAIN: Εκτιμώντας την αειφορία και ενισχύοντας πολιτικές για την εφαρμογή της, Πλαίσιο Αναφοράς για τις Βιώσιμες Πόλεις ).

Προκειμένου να διευρύνει τις προσπάθειες αυτές, ο Δήμος Σαμοθράκης επιδιώκει τη δημιουργία ενός δικτύου συνεργατών που θα αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα των ήδη υπαρχόντων συνεργασιών αλλά και θα δημιουργήσουν ευκαιρίες ανάπτυξης για τον τόπο μέσω διαφόρων δράσεων προβολής – συμμετοχή σε εκθέσεις, παρουσία σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, κατάρτιση προτάσεων και μελετών κοκ.

Στα πλαίσια αυτά ο Δήμος καλεί όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν τις προτάσεις τους τόσο για τη λειτουργία του δικτύου όσο και για θέματα ανάπτυξης της Σαμοθράκης.

econews

Σχόλια