Αναπτυξιακή βοήθεια: προτεραιότητα για τους Ευρωπαίους – Νέα έρευνα

0
73

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Προτεραιότητα θεωρούν τη βοήθεια προς τις φτωχότερες χώρες οι Ευρωπαίοι, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση.

Ειδικότερα, το 84% των απαντήσεων στο τελευταίο Ευρωβαρόμετρο τάσσονται υπέρ της αναπτυξιακής βοήθειας που συμβάλλει στην έξοδο των πληθυσμών της υφηλίου από τη φτώχεια.

Επιπλέον, η πλειονότητα των πολιτών της Ένωσης, σε ποσοστό 84%, στηρίζει τον προσανατολισμό της βοήθειας της ΕΕ προς τη χρηστή διακυβέρνηση και την τήρηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στις αναπτυσσόμενες χώρες, μια κατεύθυνση που προτείνεται από τον Επίτροπο κ. Piebalgs στην πρόσφατη πρόταση πολιτικής του «Προγράμματος Αλλαγών».

Οι Ευρωπαίοι είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν ενεργά στη βοήθεια προς τους φτωχούς, αν γνωρίζουν ότι αυτή η ενέργειά τους θα ωφελήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες, σύμφωνα με την ίδια έρευνα.

Τη στήριξή τους στην αναπτυξιακή πολιτική  διακήρυξαν οι νέοι της Ευρώπης, ηλικίας 15-24 ετών, όπως αποκαλύπτει το Ευρωβαρόμετρο.

Ειδικότερα, εννέα στους 10 θεωρούν σημαντική τη βοήθεια στους φτωχούς, και 41% την κρίνουν «πολύ σημαντική», σε σύγκριση με το 35% των ερωτηθέντων ηλικίας άνω των 40.

Οι νέοι καταδεικνύουν επίσης την ισχυρότερη δέσμευση ως προς το θέμα, δεδομένου ότι 53% των νέων και 60% των σπουδαστών θα ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερο για προϊόντα αν αυτό θα ωφελούσε τους φτωχούς της υφηλίου.

Οι νέοι επίσης εκφράζουν τη μεγαλύτερη στήριξη ως προς την υπόσχεση αύξησης των επιπέδων ενίσχυσης (69% σε σύγκριση με τον μέσο όρο όλων των απαντήσεων που ήταν 62%).

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι οι Ευρωπαίοι, σε ποσοστό 70%, θεωρούν ότι η Υποσαχάριος Αφρική είναι το τμήμα του κόσμου με τη μεγαλύτερη ανάγκη καταπολέμησης της φτώχειας, και στη συνέχεια η Μέση Ανατολή και η Βόρειος Αφρική (33%), ενώ το 80% τάσσεται υπέρ της σύνδεσης της ανάπτυξης με άλλες πολιτικές της ΕΕ όπως η μετανάστευση, το εμπόριο ή η πρόσβαση στην ενέργεια.

econews

Σχόλια