Καλαφάτης: Το ΕΚΠΑΑ των 10 ατόμων απορροφά το ΙΓΜΕ των 370

0
8

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Επανήλθε με νέα δήλωσή του στο ζήτημα της συγχώνευση του ΙΓΜΕ με απορρόφησή του από το ΕΚΠΑΑ  ο υπεύθυνος του τομέα Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Νέας Δημοκρατίας, Σταύρος Καλαφάτης.

Ο κ. Καλαφάτης εξέφρασε την απορία του για το γεγονός ότι ένας φορέας με προσωπικό δέκα ατόμων απορροφά έναν άλλο με προσωπικό 370 υπαλλήλων και ιστορία 40 ετών. Κάλεσε δε την κυβέρνηση να επανεξετάσει το ζήτημα.

«Προκαλεί κατ” αρχήν έκπληξη, ότι το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Π.Α.Α.), ένας φορέας με 10 άτομα προσωπικό (2 μονίμους υπαλλήλους και 8 εκτάκτους), απορροφά το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) με 370 υπαλλήλους, με επιτυχημένη πορεία 40 και πλέον ετών και τεράστια διαχρονική προσφορά στην Εθνική Οικονομία.

Κανείς δεν μπορεί να κατανοήσει με ποιά λογική αποφασίσθηκε η απορρόφηση του Ι.Γ.Μ.Ε. από το Ε.Κ.Π.Α.Α. και όχι το αντίστροφο, δεδομένου του μεγέθους και της σημασίας των δύο φορέων.

Από την άλλη μεριά, η οικονομική και διοικητική υπαγωγή του Ι.Γ.Μ.Ε. (Γενική Διεύθυνση με 5 Τεχνικές Διευθύνσεις), σε ανεξάρτητη Διεύθυνση του νεοσύστατου φορέα, είναι προφανές ότι θα επιφέρει δυσχέρειες στη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου.

Σημαντικό ζήτημα αποτελεί το γεγονός ότι τίθεται σε εφεδρεία το σύνολο του προσωπικού των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ (170 άτομα) του Ι.Γ.Μ.Ε..

Ο Υπουργός Π.Ε.Κ.Α. οφείλει να επανεξετάσει τα ανωτέρω ζητήματα τροποποιώντας τη σχετική Κ.Υ.Α., ώστε να διαρθρωθεί ορθολογικά ο νέος φορέας και να διατηρηθεί ένας ικανός αριθμός υπαλλήλων ΔΕ και ΥΕ, που κρίνεται αναγκαίος για την αποτελεσματική λειτουργία του Ινστιτούτου».

econews

Σχόλια