ΕΕ: η ατμοσφαιρική ρύπανση κοστίζει δισεκατομμύρια Ευρώ

0
3

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Ξεπερνούν τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ οι ζημιές  στην υγεία και το περιβάλλον από την ατμοσφαιρική ρύπανση, γεγονός που εντείνει την ανάγκη για περαιτέρω προώθηση των ΑΠΕ, όπως επισημαίνεται στην τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος.

Ειδικότερα,  οι συντάκτες της μελέτης υπογραμμίζουν ότι τα 100.000 μεγαλύτερα εργοστάσια και μονάδες ηλεκτροπαραγωγής στην Ευρώπη προκάλεσαν βλάβες στην υγεία και περιβαλλοντικά προβλήματα της τάξης των 102 με 169 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το κόστος ανά κάτοικο ανέρχεται στα 200 με 300 ευρώ.

Στις κυριότερες επιπτώσεις στην υγεία λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης συγκαταλέγονται τα αναπνευστικά προβλήματα και τα καρδιακά νοσήματα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η ηλεκτροπαραγωγή ήταν ο μεγαλύτερος παράγοντας για τα προβλήματα που προαναφέρθηκαν, προκαλώντας οικονομικές ζημιές που φτάνουν τα 112 δισεκατομμύρια ευρώ.

Επισημαίνεται μάλιστα ότι το 75% των συνολικών οικονομικών ζημιών, που οφείλονται στην απελευθέρωση αέριων ρυπαντών όπως τα βαρέα μέταλλα και τα αέρια του θερμοκηπίου, προκλήθηκε από τη λειτουργία μόνο 622 μονάδων.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος η ΕΕ εξετάζει την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την ποιότητα του αέρα το 2013, κάτι που αναμένεται να προκαλέσει την αντίδραση μερίδας κρατών – μελών.

Σύμφωνα με τη μελέτη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, οι χώρες που ευθύνονται σε μεγαλύτερο βαθμό για τις περιβαλλοντικές ζημιές και τα προβλήματα υγείας, αναλογικά με τα συνολικά επίπεδα των εκπομπών τους, είναι η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Πολωνία και το ηνωμένο Βασίλειο.

Μεγάλη ευθύνη φέρουν επίσης η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Εσθονία, η Πολωνία και η Ρουμανία.

econews 

Σχόλια