SMA Solar: ικανοποιητικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2011 εν μέσω κρίσης

0
1

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Κατά το πρώτο εννεάμηνο του οικονομικού έτους 2011, η SMA Solar Technology AG ενίσχυσε περαιτέρω την ηγετική της θέση στην παγκόσμια αγορά φωτοβολταϊκών μετατροπέων, σε ένα δύσκολο περιβάλλον.

Ακολουθώντας το έτος-ρεκόρ 2010 (πρώτο εννιάμηνο 2010: 5,7 GW/ 1,443 δισ. ευρώ), η SMA συνέχισε με δυναμικές επιδόσεις, με τη συνολική ισχύ των πωληθέντων μετατροπέων να φτάνει τα 5,4 Gigawatt (GW) και τις πωλήσεις να αγγίζουν τα 1,192 δισ. ευρώ. Η SMA επωφελήθηκε από την ευρεία γκάμα και την υψηλή ποιότητα των προϊόντων της, από την ισχυρή θέση της στη διεθνή αγορά, αλλά και από το ισχυρό παγκόσμιο δίκτυο τεχνικής υποστήριξης σε όλες τις σημαντικές αγορές φωτοβολταϊκών προϊόντων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της SMA, η νέα εγκαταστημένη φωτοβολταϊκή ισχύς κατά τη περίοδο αναφοράς υπολείπεται σε παγκόσμιο επίπεδο της εγκαταστημένης ισχύος της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Η θετική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στον τομέα των έργων μεγάλης κλίμακας δεν κατέστη δυνατό να αντισταθμίσει τη μείωση της ζήτησης στις εμπορικές δραστηριότητες μεγάλου όγκου. Για το σύνολο του οικονομικού έτους 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο της SMA αναμένει ότι η νέα εγκαταστημένη ισχύς σε παγκόσμιο επίπεδο θα φτάσει συνολικά τα 19 – 21 GW. Στο πλαίσιο αυτό, η παγκόσμια αγορά διατηρείται κάτω από τα επίπεδα ρεκόρ των περίπου 23 GW που σημειώθηκαν πέρυσι.

«Οι λόγοι για τη συγκρατημένη ζήτηση είναι ποικίλοι.  Πρώτον, η ευρωπαϊκή κρίση χρέους (διαβάστε εδώ) προκαλεί ανασφάλεια σε πολλούς τελικούς πελάτες, με αποτέλεσμα την αναβολή επενδύσεων σε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.

Δεύτερον, το αισθητά αυξημένο κόστος αναχρηματοδότησης των τραπεζών αλλάζει τις χρηματοδοτικές δομές των φωτοβολταϊκών έργων μεγάλης κλίμακας», εξηγεί ο Pierre-Pascal Urbon, Chief Executive Officer και Chief Financial Officer της SMA.

«Η κρίση του ευρώ και η κρίση χρέους θα μας απασχολήσει πιθανότατα για μερικούς ακόμη μήνες. Για το λόγο αυτό αναμένουμε ήπια ανάπτυξη της παγκόσμιας ζήτησης για το προσεχές έτος. Η περίπτωση οικονομικής στασιμότητας δε μπορεί να αποκλειστεί επί του παρόντος. Ο τομέας των φωτοβολταϊκών συστημάτων έχει καλές προοπτικές μεσοπρόθεσμα. Η τάση για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος μέσω φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που βρίσκονται κοντά στους τόπους κατοικίας των καταναλωτών, γνωρίζει ευρεία κοινωνική υποστήριξη. Επιπλέον διακρίνεται μία θετική ανάπτυξη της ζήτησης στο εξωτερικό. Σημαντικές περιοχές ανάπτυξης είναι η Βόρεια Αμερική και η Ιαπωνία», συμπλήρωσε.

Κατά την περίοδο αναφοράς, οι αγορές (πλην της Γερμανίας) με τη μεγαλύτερη νέα εγκατεστημένη ισχύ ήταν η Ιταλία, η Βόρεια Αμερική, η Γαλλία και η Αυστραλία. Χάρη στην εξαιρετική παγκόσμια θέση της η SMA κατόρθωσε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρέχονται στις διεθνείς αγορές και αύξησε το ποσοστό εξαγωγών στο 53,4%, στο εννιάμηνο του έτους (πρώτο τρίμηνο – τρίτο τρίμηνο 2010: 38,7 %). Η SMA θα συνεχίσει να επενδύει στη διεθνοποίηση της εταιρείας και θα ιδρύσει θυγατρικές στη Νότια Αμερική και την Αφρική, ώστε να είναι σε θέση να εξυπηρετεί ακόμη καλύτερα τους πελάτες της σε αυτές τις περιοχές.

Το αυξημένο ποσοστό εξαγωγών αντανακλάται επίσης στο προϊοντικό μείγμα. Στο πλαίσιο αυτό, σημειώθηκε σημαντική ανάπτυξη στην οικογένεια μετατροπέων Sunny Central, οι οποίοι αξιοποιούνται σε μεγάλης κλίμακας φωτοβολταϊκά έργα.

Σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, οι πωλήσεις των προϊόντων του τμήματος High Power Solutions αυξήθηκαν κατά 74,3%, φτάνοντας τα 321,1 εκατ. ευρώ (πρώτο τρίμηνο – τρίτο τρίμηνο 2010: 184,2 εκατ. ευρώ). Το τμήμα Medium Power Solutions πρωταγωνίστησε στην ανάπτυξη των πωλήσεων της εταιρείας, με τις πωλήσεις του να αντιστοιχούν στο 70,3% των συνολικών πωλήσεων της εταιρείας (πρώτο τρίμηνο – τρίτο τρίμηνο 2010: 85,8 %).

Με λειτουργικά κέρδη (κέρδη προ φόρων και τόκων) 178,3 εκατ. ευρώ, η SMA κατέγραψε το δεύτερο καλύτερο λειτουργικό αποτέλεσμα στην ιστορία της, το οποίο όμως υπολείπεται της επίδοσης ρεκόρ του προηγούμενου έτους (πρώτο τρίμηνο – τρίτο τρίμηνο 2010: 418,2 εκατ. ευρώ). Το περιθώριο λειτουργικών κερδών έφτασε το 15%. Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 126,4 εκατ. ευρώ (πρώτο τρίμηνο – τρίτο τρίμηνο 2010: 296,9 εκατ. ευρώ) και τα κέρδη ανά μετοχή στα 3,64 ευρώ (πρώτο τρίμηνο – τρίτο τρίμηνο 2010: 8,56 ευρώ).

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2011, η SMA κατέγραψε για πρώτη φορά κατά την περίοδο αναφοράς θετική καθαρή ταμειακή ροή από λειτουργικές δραστηριότητες ύψους 104,3 εκατ. ευρώ. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει τη δυνατότητα της εταιρείας να επιτυγχάνει ρευστότητα από τις πωλήσεις, παρά το δύσκολο περιβάλλον της αγοράς. Στο τέλος της περιόδου αναφοράς, το καθαρό κεφάλαιο κίνησης ήταν 341,6 εκατ. ευρώ (30 Ιουνίου 2011: 340,6 εκατ. ευρώ). Αυτό αντιστοιχεί σε καθαρό ποσοστό κεφαλαίου κίνησης 20,5%.

Με ποσοστό ιδίων κεφαλαίων 56,7% και καθαρή ρευστότητα 338,2 εκατ. ευρώ (31.12.2010: 523,4 εκατ. ευρώ), η SMA είναι οικονομικά ανεξάρτητη και η επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων της είναι ιδιαίτερα εύρωστη.

Για το σύνολο του οικονομικού έτους 2011, το διοικητικό συμβούλιο της SMA αναμένει πωλήσεις μεταξύ 1,5 δισ. και 1,7 δισ. ευρώ και λειτουργικά κέρδη μεταξύ 220 εκατ. και 300 εκατ. ευρώ.

econews

Σχόλια