Περιβαλλοντικό τέλος για το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης»

0
54

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Ο Δήμος Ηρακλείου περιλαμβάνει στα όρια του τη Δημοτική Κοινότητα της Νέας Αλικαρνασσού η οποία βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τον Κρατικό Αερολιμένα  Ηρακλείου (ΚΑΗΚ) «Νίκος Καζαντζάκης».

Αποτέλεσμα αυτής της γειτνίασης είναι η περιοχή να υφίσταται, για πολλά χρόνια, τις σημαντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία ενός από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας (πρώτο σε πτήσεις «τσάρτερ»), σε ότι αφορά στην ηχητική, περιβαλλοντική – ατμοσφαιρική και αισθητική ρύπανση, με συνακόλουθο περιορισμό και των χρήσεων γης.

Σε αυτό το πλαίσιο δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, η  υποβάθμιση της ποιότητας ζωής, αλλά και η γενικότερη ταλαιπωρία που υφίστανται οι κάτοικοι των περιοχών που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με τα αεροδρόμια, ειδικότερα μάλιστα στην περίπτωση της Ν. Αλικαρνασσού, όπου ο αερολιμένας βρίσκεται σε άμεση επαφή με τον αστικό ιστό μιας ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένης περιοχής. Είναι συνεπώς υποχρέωση της Δημοτικής αρχής να λάβει μέτρα προστασίας των δημοτών της.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Δήμου Ηρακλείου, είναι συνεπώς απολύτως λογικό αλλά και δίκαιο, περιοχές που υφίστανται επιβαρύνσεις  να αντιμετωπίζονται από την Πολιτεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση με ιδιαίτερη φροντίδα, ώστε να προκαλείται  μιά δίκαιη στάθμιση των εκατέρωθεν συμφερόντων.

Να «προικίζονται» δηλαδή, με τα απαραίτητα έργα και παρεμβάσεις που θα λειτουργούν αντισταθμιστικά και θα μειώνουν, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, τις αρνητικές συνέπειες που έχει για τους κατοίκους η λειτουργία του αεροδρομίου. Γι’ αυτό υπάρχει και σχετική νομική πρόβλεψη αφού ο Νόμος 1828/89 στο  άρθρο 25 (παραγρ.14) καθορίζει ότι :

«Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου μπορεί να επιβάλλονται τέλη ή εισφορές για υπηρεσίες ή και έργα της περιοχής τους, που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής, στην ανάπτυξη της περιοχής και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Τα τέλη αυτά ή οι εισφορές αυτές έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα. Το ύψος των τελών ή εισφορών, οι υπόχρεοι στην καταβολή τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ορίζονται με την ίδια απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου».

Με βάση την παραπάνω εξουσιοδοτική διάταξη δίδεται η δυνατότητα επιβολής τέλους περιβάλλοντος ανταποδοτικής μορφής, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα έχει  κανονιστικό και αυστηρά ανταποδοτικό χαρακτήρα.

Το τέλος αυτό που πρέπει να  έχει άμεση σύνδεση και να είναι ανάλογο με τις επιπτώσεις που έχουν προκληθεί και προκαλούνται στο περιβάλλον, αλλά και με τον βαθμό ρύπανσης, θα κατατίθεται σε ειδικό κωδικό και θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την πραγματοποίηση παρεμβάσεων (μελετών και έργων), προστασίας του περιβάλλοντος στην περιοχή όχλησης προκειμένου να μειωθεί η ηχητική, αισθητική και περιβαλλοντική ρύπανση που συνεπάγεται η λειτουργία του αεροδρομίου. Τα έργα αυτά θα γίνουν στη Δημοτική Κοινότητα της Νέας Αλικαρνασσού, στο Ανατολικό Δημοτικό Διαμέρισμα και στην περιοχή Καρτερού που δέχονται την επιβάρυνση.

Έχοντας υπόψη το κόστος των απαιτούμενων μελετών των προς εκτέλεση έργων και τον ετήσιο αριθμό των αφικνούμενων αεροσκαφών, καθώς και την ύπαρξη αναλογίας ανάμεσα στα προτεινόμενα έργα και τη ρύπανση που προκαλείται στην περιοχή από τους υπόχρεους, προτείνεται η επιβολή στην ΥΠΑ περιβαλλοντικού τέλος που καθορίζεται σε 0.10 Ε/ton  βάρους αεροσκάφους για πτήσεις ημέρας και σε 0.15 € για πτήσεις νυχτερινές (από 2300  έως 0600ώρα). Στα ανωτέρω ποσό περιλαμβάνεται τόσο το τέλος για την άφιξη όσο εκείνο για την αναχώρηση του αεροσκάφους.

Με βάση τα παραπάνω, ο Δήμαρχος Ηρακλείου εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την επιβολή «περιβαλλοντικού τέλους» για την πραγματοποίηση των απαραίτητων μελετών και έργων, που θα συμβάλλουν άμεσα και αποφασιστικά στην προστασία του  περιβάλλοντος και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Νέας Αλικαρνασσού και των όμορων περιοχών που υφίστανται τις συνέπειες από την λειτουργία του αεροδρομίου.

econews

Σχόλια