Ήπειρος: δράσεις για την προστασία της βιοποικιλότητας

0
72

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Στις 10 Νοεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε στην Πρέβεζα η συνάντηση εργασίας-ημερίδα με θέμα «Υγροβιότοποι και Βιοποικιλότητα» που διοργάνωσε η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας στο πλαίσιο του έργου SURF-Nature «Αειφόρος χρήση των περιφερειακών πόρων για την φύση» στο οποίο συμμετέχει ως μέλος του εταιρικού σχήματος του έργου.

Το έργο SURF-Nature υλοποιείται από την Περιφέρεια Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στόχο έχει την βελτιστοποίηση των περιφερειακών πολιτικών και πρακτικών αναφορικά με την προώθηση και την διατήρηση της βιοποικιλότητας, μέσω της ανάδειξης των ευκαιριών χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Εκ μέρους της Περιφέρειας, χαιρετισμό απηύθυνε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Νίκος Ανατολιωτάκης.

Ο Στράτος Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Πρέβεζας, δήλωσε σχετικά με την ημερίδα: «Η αλληλεξάρτηση του ανθρώπου με το περιβάλλον είναι πλέον βασική κατευθυντήριος αρχή στη χάραξη κάθε αναπτυξιακής πολιτικής. Η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι απλώς μια δυνατότητα ή μια επιλογή. Είναι πλέον απαράβατος όρος για την διάσωση όχι μόνο του περιβάλλοντος, αλλά για τη συνέχεια της ζωής και δράσης του ανθρώπου.

Οι υγροβιότοποι επιτελούν μια θεμελιώδη οικολογική λειτουργία ως ρυθμιστές της κατάστασης των υδάτων και ως βιότοποι, που διατηρούν και διασώζουν χαρακτηριστική χλωρίδα και πανίδα, ιδιαίτερα των υδρόβιων πτηνών. Επίσης οι υγρότοποι, με την κατάλληλη διαχείριση αποτελούν μεγάλης σημασίας πολιτιστική και επιστημονική, αλλά και οικονομική πηγή αρκεί να τηρηθούν όροι συνύπαρξης ανθρώπινης δραστηριότητας– υγροτόπων, που να βασίζονται στο σεβασμό της περιβαλλοντικής κληρονομιάς.

Στη περιοχή της Ηπείρου υπάρχουν εξαιρετικής σημασίας υγρότοποι και ιδιαιτέρως στην περιοχή μας, έχουμε το προνόμιο να βρίσκεται ο Αμβρακικός, το Δέλτα του Λούρου, ο Αχέροντας, με το Δέλτα και τα στενά, η λίμνη Ζηρού, κα. Ο κάθε υγρότοπος με τη δική του ξεχωριστή σημασία και όλοι μαζί να συνθέτουν το σπάνιο υγροτοπικό προφίλ της περιοχής μας. Δική μας είναι η ωφέλεια από τη συνύπαρξη με τους υγροτόπους και τη βιοποικιλότητα τους, δική μας και η ευθύνη της διατήρησής τους.

Η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας έχει επανειλημμένως πραγματοποιήσει δράσεις, όπως αυτή η ημερίδα, προκειμένου να συμβάλλει στην βαθύτερη κατανόηση των υγροτόπων και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες για την σημασία τους και τη σημασία της διατήρησή τους. Στηρίζουμε κάθε ανάλογη πρωτοβουλία γιατί οι υγρότοποι είναι η αυλή μας.»

Περιφέρεια Ηπείρου

Σχόλια