Ημερίδα: «Έργα αποκατάστασης σε πυρόπληκτες περιοχές»

0
7

Περιβάλλον, Ενέργεια, Οικολογία:

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος & Πολιτισμού και το Συμβούλιο Φυσικού Περιβάλλοντος διοργανώνουν στις 28 Νοεμβρίου την 1η  Ημερίδα «Έργα Αποκατάστασης σε Πυρόπληκτες Προστατευόμενες Περιοχές».

Η ημερίδα πραγματοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος FRAMME / LIFE NAT08/GR/000533 Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών – Ασφάλεια & Aποδοτικότητα 4 Παρεμβάσεων στην NATURA 2000 της Ρόδου σε συνεργασία με τον Δήμο Ρόδου και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Στόχος της Ημερίδας είναι να παρουσιάσει το πρόγραμμα FRAMME σε μετόχους αποκατάστασης πυρόπληκτων περιοχών καθώς και σε Φορείς Διαχείρισης και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, και να δημιουργήσει ένα δίαυλο επικοινωνίας για την κάλυψη του υπάρχοντος κενού σε θέματα ολοκληρωμένης και συνδυαστικής μελέτης των βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικών, ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματικότερη αποκατάσταση των προστατευόμενων περιοχών της χώρας.

Στο πλαίσιο της υιοθέτησης ορθών πρακτικών για την προστασία των δασών, το υλικό της συνάντησης θα διανεμηθεί στους συμμετέχοντες σε ψηφιακή και όχι έντυπη μορφή.

econews

Σχόλια