Υγεία των φυτών: Βοήθεια από ΕΕ για καταπολέμηση βλαβερών οργανισμών

0
14

Περιβάλλον, Ενέργεια, Οικολογία:

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδέσμευσε την Τετάρτη 19 εκατ. ευρώ για τη συγχρηματοδότηση προγραμμάτων σε επτά κράτη μέλη με σκοπό την καταπολέμηση βλαβερών οργανισμών για τα φυτά, την αποτροπή της εξάπλωσής τους σε άλλα κράτη της Ένωσης και κατά συνέπεια των σοβαρών επιπτώσεων στην εσωτερική αγορά.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της μόνιμης φυτοϋγειονομικής επιτροπής (SCPH), τα κράτη μέλη επικύρωσαν δύο προτάσεις της Επιτροπής για τη συγχρηματοδότηση μέτρων (15 εκατ. ευρώ και 4 εκατ. ευρώ αντίστοιχα) που έχουν ήδη εφαρμοστεί ή προγραμματίζεται να εφαρμοστούν την επόμενη χρονιά.

«Συχνά υποτιμάται η σπουδαιότητα της υγείας των φυτών για την καθημερινή μας ζωή. Εάν αναλογιστούμε τις πιθανές καταστροφικές συνέπειες που μπορεί να έχει για τους πολίτες μας – όπως συνέβη στην Ιρλανδία κατά τον 19ο αιώνα, όπου η καλλιέργεια της πατάτας, βασικής τροφής του πληθυσμού την εποχή εκείνη, καταστράφηκε ολοσχερώς από περονόσπορο που προήλθε από την Κεντρική Αμερική – καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι να αντιμετωπίζουμε προβλήματα αυτού του είδους σε όσο το δυνατόν πιο πρώιμο στάδιο» ανέφερε ο κ. John Dalli, αρμόδιος Επίτροπος υγείας και καταναλωτών. Και πρόσθεσε ότι «λόγω της τρέχουσας δημοσιονομικής στενότητας, η βοήθεια θα εστιαστεί εκεί όπου είναι περισσότερο αναγκαία».

Το συνολικό ποσό που αποφασίστηκε αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη ετήσια συνεισφορά εκ μέρους της Ένωσης για συγχρηματοδότηση σε θέματα υγείας των φυτών από την εφαρμογή του σχετικού καθεστώτος και έπειτα (1997).

Τα κονδύλια θα διατεθούν στη Γερμανία, την Ισπανία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, την Κύπρο, τη Μάλτα και την Πορτογαλία, αφού αυτά είναι τα κράτη μέλη που ζήτησαν τη συνδρομή της Ένωσης.

Τα περισσότερα κονδύλια (6 εκατ. ευρώ) θα διατεθούν για την αντιμετώπιση των εστιών νηματώδους σκώληκα των κωνοφόρων (Bursaphelenchus xylophilus) οι οποίες εκδηλώθηκαν το 2011 στην Πορτογαλία.

Πρόκειται για ένα μικροσκοπικό σκουλήκι που προσβάλλει τα κωνοφόρα δέντρα.Τα ευρωπαϊκά είδη κωνοφόρων είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα και μια επιδημία θα μπορούσε να καταστρέψει τα ευρωπαϊκά πευκοδάση.

Η χρηματοδότηση των μέτρων θα βοηθήσει την Πορτογαλία να περιορίσει τον νηματώδη σκώληκα των κωνοφόρων στην ήδη οριοθετημένη περιοχή.

Με τον τρόπο αυτόν, θα προστατευτούν στη συνέχεια αφενός η επικράτεια των άλλων κρατών μελών και αφετέρου τα εμπορικά συμφέροντα της Ένωσης σε σχέση με τις τρίτες χώρες.

Επιπλέον, άλλα 4 εκατ. ευρώ θα βοηθήσουν την Πορτογαλία να αντιμετωπίσει τις τεράστιες δαπάνες που απαιτήθηκαν κατά την περίοδο 2006-2007 για τη δημιουργία της «ζώνης υλοτόμησης», δηλ. της ζώνης από την οποία καθαρίστηκαν όλα τα προσβεβλημένα από τον νηματώδη σκώληκα των κωνοφόρων δέντρα.

Η ζώνη αυτή δημιουργήθηκε για να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωση της επιδημίας.

Η χρηματοδότηση θα βοηθήσει, επίσης, την Ισπανία σχετικά με τα μέτρα που έλαβε για την αντιμετώπιση δύο μεμονωμένων εστιών νηματώδους σκώληκα των κωνοφόρων στις διοικητικές περιφέρειες Εστρεμαδούρα και Γαλικία αντίστοιχα, από τις οποίες εκριζώθηκε με επιτυχία.

Στην Ισπανία θα διατεθεί, επίσης, 1,1 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση του σαλιγκαριού pomacea insularum, ενός από τα μεγαλύτερα σαλιγκάρια του γλυκού νερού το οποίο προσβάλλει ορυζώνες και μπορεί να προκαλέσει καταστροφή και στους φυσικούς υγροτόπους.

Η έκταση των ορυζώνων της ΕΕ που πιθανώς διατρέχουν κίνδυνο από επιδημία ανέρχεται σε 420.000 εκτάρια. Μέχρι σήμερα στην ΕΕ έχει γίνει γνωστή μία μόνο εστία στο δέλτα του ποταμού Έβρου στην Καταλωνία.

Χρήματα θα διατεθούν, επίσης, για την αντιμετώπιση δύο κολεόπτερων στη Γερμανία, την Ιταλία και/ή τις Κάτω Χώρες – του anoplophora glabripennis και του anoplophora chinensis.

Και τα δύο έντομα προσβάλλουν μεγάλο φάσμα ξυλωδών φυτών και απαντούν κυρίως στην Ασία.

Επιπλέον, θα διατεθούν κονδύλια για την αντιμετώπιση του κόκκινου ρυγχωτού κανθάρου των φοινικοειδών (rynchophorus ferrugineus) στην Κύπρο και τη Μάλτα, ο οποίος προσβάλλει τους φοίνικες.

econews

Σχόλια