Τουριστική αξιοποίηση δασών: «καμιά μεταβολή κυριότητας» διευκρινίζει το ΥΠΕΚΑ

0
5

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Διευκρινίσεις για το πρόσφατα ψηφισθέν άρθρο 55 (παρ.13) του νέου νόμου για τον τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών εξέδωσε το ΥΠΕΚΑ.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Η διάταξη αυτή δεν επιφέρει καμία μεταβολή σε ζητήματα κυριότητας των δασών ή δασικών εκτάσεων σε σχέση με το προγενέστερο νομικό πλαίσιο.

Μέχρι σήμερα, για τις περιπτώσεις αυτές, υπήρχε δυνατότητα δόμησης του 10% μίας δασικής έκτασης ή δάσους με συντελεστή δόμησης 1 (άρθρο 51 του ν. 998/1979).

Με τη νέα διάταξη επαναφέρεται παλαιότερη ρύθμιση της δασικής νομοθεσίας η οποία ίσχυε μέχρι το 1987 (άρθρο 52 του ν.998/1979, το οποίο καταργήθηκε με την παρ.9 του άρθρου 18 του ν.1734/1987) και προέβλεπε την αυξημένη δυνατότητα επέμβασης σε δάση ή δασικές εκτάσεις για αθλητικές χρήσεις και τουριστικές χρήσεις κατά ένα επιπρόσθετο 10% του δάσους ή της δασικής έκτασης, χωρίς όμως πρόσθετη δόμηση (η οποία παραμένει στο 10%, όπως ίσχυε πάντα και εξακολουθεί να ισχύει).

Επομένως, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τη σχετική διάταξη «επαναφέρεται η δυνατότητα συνολικής επέμβαση σε δάσος ή δασική έκταση σε ποσοστό 20% επί του συνόλου της έκτασης με σκοπό την κατασκευή συνοδών σε τουριστικές υποδομές αθλητικών εγκαταστάσεων (π.χ. γήπεδα διαφόρων αθλημάτων, ιππασία κλπ), με δυνατότητα δόμησης 10%».

Επιπρόσθετα, τίθενται, «για πρώτη φορά, δύο προϋποθέσεις προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι δεν γίνεται κατάχρηση του σχετικού δικαιώματος» (απόσπασμα από την αιτιολογική έκθεση).

«Συγκεκριμένα τίθεται ως προϋπόθεση ότι τα ανωτέρω δάση και δασικές εκτάσεις καλύπτονται από βλάστηση αειφύλλων πλατυφύλλων, σε ποσοστό τουλάχιστον 80%, προκειμένου η πρόσθετη επέμβαση να περιορίζεται σε θαμνώδεις εκτάσεις και ότι η συνολική προς αξιοποίηση έκταση είναι μεγαλύτερη των 3.000 στρεμμάτων προκειμένου η δυνατότητα αυτή να αφορά μόνο πολύ μεγάλες εκτάσεις και επομένως μεγάλα επενδυτικά σχέδια με σημαντική προστιθέμενη αξία για την εθνική οικονομία» συνεχίζει η αιτιολογική έκθεση.

econews

Σχόλια