Ιχθυοκαλλιέργειες – μαμούθ στα ελληνικά νερά

0
25

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Τον δρόμο για ιχθυοκαλλιέργειες – μαμούθ σε έκταση έως 100 στρεμμάτων, ανοίγει το ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τις υδατοκαλλιέργειες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Ελευθεροτυπίας, η κοινή υπουργική απόφαση ρυθμίζει με κανόνες το χωροταξικό «χάος» στα ελληνικά νερά, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το πεδίο για επενδύσεις fast track και «εγκαταστάσεις-τέρατα», με αρνητικές ενδεχομένως συνέπειες για τα υδάτινα οικοσυστήματα.

Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν είχαν καθοριστεί οργανωμένες ζώνες ιχθυοκαλλιέργειας προκαλούσε προβλήματα στο καθεστώς αδειοδότησης, με αποτέλεσμα τις συχνές διενέξεις ιχθυοκαλλιεργητών και ψαράδων.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, με την κοινή υπουργική απόφαση, που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Αρ.Φ. 2505 τ.Β. 4-11-2011), χωροθετούνται τελικά υδατοκαλλιεργητικές ζώνες, στις οποίες μπορούν να ιδρύονται, να λειτουργούν ή να επεκτείνονται υπό προϋποθέσεις μονάδες ιχθυοκαλλιεργειών, οστρακοκαλλιεργειών και ιχθυογεννητικοί σταθμοί.

Παράλληλα προβλέπεται η συγκρότηση νομικών προσώπων με την επωνυμία Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ), που θα  λειτουργούν συμβουλευτικά στους παραγωγούς και γνωμοδοτικά προς τους περιφερειάρχες της αποκεντρωμένης διοίκησης για την αδειοδότηση ή όχι νέων μονάδων.

Εκτός αυτού, με την απόφαση καθορίζονται, οι Περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΑΥ) και οι Περιοχές Άτυπης Συγκέντρωσης Μονάδων (ΠΑΣΜ) , ενώ προβλέπεται ότι για χωροθέτηση μεμονωμένης μονάδας χρειάζεται έκταση έως 40 στρεμμάτων για ιχθυοκαλλιέργειες ή έως 20 στρεμμάτων για οστρακοκαλλιέργειες, εφόσον δεν είναι η περιοχή ενταγμένη σε ειδικό καθεστώς προστασίας.

econews

Σχόλια