Ανακύκλωση: σύγχρονο κέντρο διαλογής στη Ρόδο

0
357

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Με απόφαση του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννη Μαχαιρίδη εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 το έργο «Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Ρόδου» με προϋπολογισμό 4,3 εκ. €.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή και τον απαιτούμενο εξοπλισμό του Κέντρου που θα κατασκευαστεί στο χώρο του ΧΥΤΑ της βόρειας Ρόδου σε έκταση 7 στρεμμάτων και θα δέχεται τα απόβλητα συσκευασίας και τα ανακυκλώσιμα υλικά που θα συλλέγονται με διαλογή στην πηγή σε κάδους ανακύκλωσης.

Με τη λειτουργία του έργου – που εντάσσεται στη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλει η Περιφέρεια για εκσυγχρονισμό του συστήματος διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, την τήρηση της Εθνικής και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και την προσφορά αναβαθμισμένων υπηρεσιών καθαριότητας σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου – προβλέπεται η μείωση του όγκου των αποβλήτων που θα οδηγούνται στον ΧΥΤΑ σε ποσοστό πάνω από 20% και αναμένεται να έχει σημαντική συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και το Ελληνικό Δημόσιο.

econews

Σχόλια