Το ΥΠΕΚΑ "μαζεύεται"

0
5

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Υπογράφηκε στις 8 Νοεμβρίου 2011 από τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η Υπουργική Απόφαση, με την οποία εγκρίνεται η διενέργεια και ολοκλήρωση των αναγκαίων διαδικασιών για τη μίσθωση ενιαίας κτηριακής υποδομής, προκειμένου να συγκεντρωθούν και να στεγαστούν οι Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ.

Πρόκειται για κορυφαίο ζήτημα εξοικονόμησης για το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με το οποίο δημιουργούνται σημαντικές οικονομίες κλίμακας. Οι Υπηρεσίες, οι Οργανισμοί και οι Ανώνυμες Εταιρείες του ΥΠΕΚΑ στεγάζονται σήμερα σε 28 κτίρια, εκ των οποίων τα 27 είναι μισθωμένα και ένα ιδιόκτητο, συνολικού εμβαδού περίπου 37.000 τ.μ.. Τα κτίρια αυτά είναι διάσπαρτα σε διάφορα σημεία της Αθήνας και στην πλειοψηφία τους παλιά (άνω των 20 ετών), με άμεση συνέπεια να μην ανταποκρίνονται στις ανάγκες σύγχρονων υπηρεσιών, αλλά να είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρα και με αυξημένες λειτουργικές δαπάνες.

Επισημαίνεται ότι, σήμερα, το ύψος μόνο των μισθωμάτων ανέρχεται στο ποσό περίπου των εννέα εκ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά έξοδα των κτηρίων (φύλαξη, καθαριότητα, ΔΕΗ κλπ) ξεπέρασαν το ποσό των δύο εκ. ευρώ.

Η άμεση εξοικονόμηση από τα μισθώματα υπολογίζεται σε πάνω από 60% του υφιστάμενου συνολικού κόστους μίσθωσης και αναμένεται ότι θα μειωθεί κατά έξι εκ. ευρώ κατά έτος.

Σχόλια