Βιοαέριο από αγροτοβιομηχανικά απόβλητα στην Πρέβεζα

1
384

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας συνεργάστηκε με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) για την ενεργειακή αξιοποίηση του βιοαερίου από αγροτοβιομηχανικά απόβλητα.

Ως αποτέλεσμα δημιουργούνται νέες προοπτικές για την παραγωγή βιοαερίου στην Π.Ε Πρέβεζας με πολλαπλά οφέλη.

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο BiogasIN που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη».

Το έργο BiogasIN αποτελεί μία πρωτοβουλία για τη βελτίωση του αδειοδοτικού και χρηματοδοτικού πλαισίου και των συνθηκών για την εγκατάσταση νέων μονάδων βιοαερίου σε 7 Ευρωπαϊκές χώρες: Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Ελλάδα, Λετονία, Ρουμανία και Σλοβενία.

Στο πλαίσιο του έργου η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας μαζί με άλλες τρεις περιοχές στην Ελλάδα (Λάρισα, Εύβοια, Αιτωλοακαρνανία) θα συμμετάσχει αποκομίζοντας οφέλη από την ενεργειακή αξιοποίηση του βιοαερίου από αγροτοβιομηχανικά απόβλητα.

Σύμφωνα με το ΚΑΠΕ, η παραγωγή και χρήση βιοαερίου αποτελεί πλεονέκτημα για τις τοπικές κοινωνίες καθώς είναι ένα εργαλείο για τη διαχείριση αποβλήτων και τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η παραγωγή βιοαερίου είναι πάντοτε συνδεδεμένη με την παραγωγή του χωνεμένου υπολείμματος – οργανικής ύλης που μπορεί να υποκαταστήσει τα χημικά λιπάσματα. Λόγω των παράπλευρων δραστηριοτήτων του, το βιοαέριο τείνει να δημιουργήσει πολλές αγροτικές δραστηριότητες και ευκαιρίες απασχόλησης.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας κος Στράτος Ιωάννου, δήλωσε ότι «η συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας στον τομέα της παραγωγής και αξιοποίησης του βιοαερίου, θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη, αφού αφενός θα ελαχιστοποιήσει την επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τα αγροτικά απόβλητα, ζωϊκής και φυτικής προέλευσης, θα καταστήσει την περιοχή μας παραγωγό ενέργειας και θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας».

Λίγα λόγια για το Βιοαέριο

Το βιοαέριο είναι μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που προέρχεται από βιομάζα και είναι κατάλληλη για Αναερόβια χώνευση (ΑΧ), την αποσύνθεση δηλαδή της οργανικής ύλης απουσία αέρα.

Κατάλληλες πρώτες ύλες για ΑΧ είναι πολλές, όπως: γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα, οργανικά απόβλητα γεωργικών βιομηχανιών και βιομηχανιών τροφίμων, απόβλητα σφαγείων, ορός γάλακτος, λιπαρές ουσίες, παραπροϊόντα ζυθοποιίας, αποφάγια από κουζίνες, εστιατόρια και ξενοδοχεία, ενεργειακές καλλιέργειες, οργανικό κλάσμα αστικών αποβλήτων.

Τα κύρια πλεονέκτημα του βιοαερίου είναι τρία:

– Η αξιοποίηση του βιοαερίου δίνει δύο σημαντικά προϊόντα, ανανεώσιμη ενέργεια και φυσικό εδαφοβελτιωτικό (χωνεμένο υπόλειμμα), χωρίς να παράγει απόβλητα.

– Το βιοαέριο είναι ένας ευέλικτος φορέας ενέργειας που μπορεί να δώσει όλες τις χρήσιμες μορφές: ηλεκτρισμό, θερμική ενέργεια και μηχανική (βιοκαύσιμα).

– Η παραγωγή και χρήση βιοαερίου αποτελεί πλεονέκτημα για τις τοπικές κοινωνίες καθώς είναι ένα εργαλείο για τη διαχείριση αποβλήτων και τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η παραγωγή βιοαερίου είναι πάντοτε συνδεδεμένη με την παραγωγή του χωνεμένου υπολείμματος – οργανικής ύλης που μπορεί να υποκαταστήσει τα χημικά λιπάσματα. Λόγω των παράπλευρων δραστηριοτήτων του, το βιοαέριο τείνει να δημιουργήσει πολλές αγροτικές δραστηριότητες και ευκαιρίες απασχόλησης.

Προοπτικές του βιοαερίου στην Πρέβεζα

Η αξιοποίηση του βιοαερίου μπορεί να συμβάλει κατά 0,1% στον εθνικό στόχο για τις ΑΠΕ για το 2020 ή κατά 0,5% στον στόχο για την βιομάζα/βιοαέριο.

Εκτιμάται ότι η αναερόβια χώνευση του συνόλου των κτηνοτροφικών αποβλήτων στην περιοχή (θεωρητικά εκμεταλλεύσιμο δυναμικό βιοαερίου) θα μπορούσε να τροφοδοτήσει μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4,7 MW (περίπου 9 μονάδες βιοαερίου με εγκατεστημένη ισχύ 0,5 MW), με μέση ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 35 GWhe και θερμικής ενέργειας 65 GWhth.

Σε σύγκριση με τη συμβολή (εγκατεστημένη ισχύς, ακαθάριστη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας) που αναμένεται από το βιοαέριο στην Ελλάδα για την επίτευξη των δεσμευτικών στόχων του έτους 2020 (210MW ή 895GWh) η περιοχή μπορεί να καλύψει το 2,2% και 3,9% αυτών των στόχων, αντίστοιχα. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες συμπαραγωγής θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες 8.122 νοικοκυριών.

Η περιοχή της Πρέβεζας μπορεί να συμβάλει στις προσπάθειες της χώρας για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με 99,08 kt CO2-eq ανά έτος, δηλαδή 0,1% των εκπομπών της χώρας για το έτος 2008 από τη διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων, την αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την αντικατάσταση των χημικών λιπασμάτων.

Επιπρόσθετα οφέλη από την ανάπτυξη βιώσιμης αγοράς στον τομέα του βιοαερίου στην Πρέβεζα θα είχε ως αποτέλεσμα:

– εξοικονόμηση 4.501 t/yr λιπασμάτων αξίας 1.302.169 €/yr με την ορθή γεωργική πρακτική διαχείρισης των κτηνοτροφικών αποβλήτων (Οδηγία για τη Νιτρορύπανση).

– δημιουργία νέων οικονομικών δραστηριοτήτων σε σχέση με την προσφορά πρώτων υλών και τον χειρισμό τους, την παραγωγή ενέργειας και οργανικού λιπάσματος, το οποίο είναι ισοδύναμο με 15-89 νέες θέσεις απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο.

– προσέλκυση νέων επενδύσεων ύψους 14,8 M€.

econews

1 ΣΧΟΛΙΟ

 1. Κάθε προσπάθεια για επεξεργασία αποβλήτων και παραγωγής καθαρής ενέργειας είναι αξιέπαινη εφ όσον δεν καταστρέφει το περιβάλλον όπως προδιαγράφεται να γίνει με την συγκεκριμένη επένδυση.
  Συγκεκριμένα, στο άρθρο σας αναφέρεστε ότι τα χωνευμένα στέρεα υπολείμματα είναι εδαφοβελτιοτικό, που όντως είναι, άλλα δεν αναφέρεστε τι γίνεται με τα υγρά απόβλητα.
  Για να γίνει η χώνευση πρέπει η αναλογία υγρών / στερεών να είναι ~ 85% / 15 % και τα υγρά απόβλητα από χώνευση οργανικών είναι υψηλότατου ρυπαντικού φορτίου αφού προέρχονται από απόβλητα ελαιοτριβείων, Τυροκομείων, χοιροστασίων, σφαγείων κ.λ.π.
  Θα καθαριστούν με τις απαρχαιωμένες μεθόδους βιολογικού καθαρισμού οποιασδήποτε βαθμίδας που αδυνατούν να καθαρίσουν το καθένα από τα προαναφερθέντα απόβλητα χωριστά?
  Πρώτου προχωρήσει η επένδυση, επιβάλλεται να εξασφαλιστεί η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων με νέες τεχνολογίες δηλαδή Α.Ο.Ρ,s .
  Εάν η Μ.Π.Ε. στηριχτεί σε Αίολες αρχές του μελετητή, βάσει βιολογικού καθαρισμού και όχι σε τεχνολογίες που αποδεδειγμένα έχουν την δυνατότητα να επεξεργαστούν αυτά τα υγρά απόβλητα, να είστε σίγουροι ότι η επένδυση πότε δεν θα λάβει ποτέ αδειοδότηση διότι, κανείς λογικά και περιβαλλοντικά σκεπτόμενος άνθρωπος δεν θα το επιτρέψει.

Comments are closed.