Αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί στη Θεσσαλονίκη: προκηρύχθηκαν δύο- Τι προβλέπουν

0
53

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:
Tους δύο πρώτους από τους προγραμματισμένους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς για τη Θεσσαλονίκη προκήρυξε, σήμερα, Δευτέρα 14 Νοεμβρίου το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Ο πρώτος σύνθετος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός αφορά στην «Ανάπλαση του άξονα Αχειροποιήτου – Αγίας Σοφίας » και αποσκοπεί στη δημιουργία ενός νέου σύνθετου πόλου υπερτοπικής σημασίας για το αστικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Ως ημερομηνία λήξης υποβολής των μελετών ορίζεται η Παρασκευή 6 Απριλίου 2012. Στην επταμελή Κριτική Επιτροπή θα συμμετέχει εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης και το πρώτο βραβείο που θα απονεμηθεί ανέρχεται σε 39.627 ευρώ.

Στις ομάδες μελέτης θα συμμετέχουν αρχιτέκτονες, μηχανολόγοι, γεωπόνοι και μηχανολόγοι μηχανικοί και η αμοιβή των μελετητών για την εκπόνηση του συνόλου της μελέτης προεκτιμάται σε 463.409 ευρώ. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα υποστηρίξει το διαγωνισμό κατ’ αρχήν παραλαμβάνοντας τις μελέτες στα γραφεία του της Διεύθυνσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων και διαθέτοντας χώρο για τη φιλοξενία των συναντήσεων της Κριτικής Επιτροπής.

Η ανάπλαση αφορά τον άξονα από τη συμβολή των οδών Φιλίππου και Αγίας Σοφίας έως την παραλιακή Λεωφόρο Νίκης, περιλαμβανομένων των πλατειών Μακεδονομάχων και Αγίας Σοφίας καθώς και των χώρων που περιβάλλουν τους Ναούς, την κατακόμβη και το ιερό του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου και το οικοδομικό τετράγωνο της Μητρόπολης και του Μουσείου του Μακεδονικού Αγώνα (έργο του Ε. Τσίλλερ).

Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός του χώρου απαιτεί την ανάδειξη σημαντικών μνημείων με την παράλληλη προώθηση σύγχρονων αρχιτεκτονικών και αστικών παρεμβάσεων και θα αποτελεί έργο ιδιαίτερης σημασίας για την ποιότητα της ζωής των πολιτών, ενώ θα προβάλλει την πολυδιάστατη πόλη. Στόχο αποτελεί και ο περιορισμός του κυκλοφοριακού φόρτου και της ηχορύπανσης με μετατροπή του άξονα σε πεζόδρομο ή δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, διοχέτευση στον χώρο των αυξημένων ροών πεζών -λόγω της λειτουργίας του σταθμού του μετρό- και οργάνωση της τοπικής κυκλοφορίας, τροφοδοσίας καταστημάτων και στάθμευσης οχημάτων. Οι παρεμβάσεις θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του βιοκλιματικού σχεδιασμού σύμφωνα με το τεύχος που συνοδεύει την προκήρυξη.

Επίσης πρόβλέπονται:

*Διαφύλαξη του ελεύθερου κοινόχρηστου χώρου από την ανεξέλεγκτη κατάληψή του και δημιουργία θέσεων ανάπαυσης, συγκέντρωσης, αναψυχής και ενημέρωσης
*Ανάδειξη των εισόδων του μετρό στο επίπεδο του πεζοδρομίου
*Πρότυπος σχεδιασμός συστημάτων σκίασης στις στάσεις πεζών και αστικού εξοπλισμού
*Αναβάθμιση του φωτισμού με εξοικονόμηση ενέργειας και εγκατάσταση τεχνολογίας πληροφόρησης για τα δρώμενα στην πόλη

Ο δεύτερος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός αφορά στην ανάπλαση-ανάδειξη της «Βαλκανικής Πλατείας» στην περιοχή του πρώην στρατοπέδου Στρεμπενιώτη του Δήμου Νεάπολης-Συκεών Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για σύνθετο διαγωνισμό ιδεών, για την αναβάθμιση του χώρου εκεί όπου διοργανώνεται κάθε χρόνο η σημαντική πολιτιστική εκδήλωση «Βαλκανική Πλατεία», με συμμετοχές από όλες τις χώρες της Βαλκανικής.

Η εκδήλωση έχει δυναμικό, ποικίλο και συνεχώς εξελισσόμενο χαρακτήρα και καταλαμβάνει κάθε χρόνο μεγαλύτερη έκταση. Στο διαγωνισμό που περιλαμβάνει αρχιτεκτονικό, πολεοδομικό και κυκλοφοριακό αντικείμενο θα προταθεί η αναδιοργάνωση των χρήσεων γης και του οδικού δικτύου πρόσβασης, η διαμόρφωση νέων κατασκευών και η αύξηση των ελεύθερων χώρων και του πρασίνου. Η περιοχή αποτελεί υπερτοπικό πόλο συγκέντρωσης δραστηριοτήτων και εξυπηρετεί τόσο τον πολιτιστικό θεσμό όσο και την αναψυχή των κατοίκων.

Η προθεσμία υποβολής μελετών, η οποία θα γίνει στα γραφεία του Οργανισμού Θεσσαλονίκης, ορίζεται για την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2012. Η Κριτική Επιτροπή που θα αξιολογήσει τις μελέτες στις οποίες θα απονεμηθούν τρία βραβεία θα είναι πενταμελής και το ύψος του πρώτου βραβείου ανέρχεται σε 27.000 ευρώ. Η Προκήρυξη και τα λοιπά στοιχεία και για τους δύο διαγωνισμούς θα διατίθενται από τα γραφεία της Δ/νσης Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών (ΔΕΕΑΠ) στην Αθήνα.

Σημειώνεται τέλος πως το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ανακοίνωσε τη νέα Διοίκηση του Οργανισμού Θεσσαλονίκης. Πρόεδρος τοποθετήθηκε ο καθηγητής αρχιτεκτονικής Λόης Παπαδόπουλος και Αντιπρόεδρος η χωροτάκτης Πολυξένη Ζέϊκου, ενώ ορίσθηκαν επίσης ως μέλη ο αρχιτέκτων Βασίλης Ιατρίδης και η συγκοινωνιολόγος Μαρία Γρηγοριάδου.

econews

Σχόλια