Αγροτική ανάπτυξη: Υπεγράφη ΚΥΑ για γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

0
57

Περιβάλλον, Ενέργεια, Οικολογία:

Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση του μέτρου 214 «γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

Με την ΚΥΑ καθορίζεται το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή των περισσότερων δράσεων του Μέτρου 214 που ως στόχο έχει την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων (έδαφος, νερό, αέρας), τη διατήρηση της βιοποικιλότητας (ιδίως των γενετικών πόρων), καθώς και τη διατήρηση του γεωργικού τοπίου και των χαρακτηριστικών του.

Οι διατάξεις της συγκεκριμένης απόφασης ισχύουν για τις ακόλουθες δράσεις:

1) Προώθηση πρακτικών παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον

-Βιολογική γεωργία

-Βιολογική κτηνοτροφία

-Εκτατικοποίηση της κτηνοτροφίας

2) Γεωπεριβαλλοντικές δράσεις για την προστασία των υδάτινων πόρων

-Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών

-Προστασία υγροτοπικών συστημάτων

3)Ειδικές δράσεις για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας

-Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων

– Διατήρηση εκτατικών καλλιεργειών που κινδυνεύουν από γενετική   διάβρωση

-Προώθηση γεωργικών πρακτικών για την προστασία της άγριας ζωής

– Προστασία Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου

4) Προστασία του αγροτικού τοπίου που διαμόρφωσε η αγροτική δραστηριότητα

– Προστασία του παραδισιακου ελαιώνα Άμφισσας

-Διατήρηση αμεπελοκομικής πρακτικής στον Αμπελώνα Ν. Θήρας

Δείτε εδώ το περιεχόμενο της ΚΥΑ αναλυτικά:

 econews

Σχόλια