Διαχείριση υδάτων: Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς 16 και 18/11

0
5

Περιβάλλον, Ενέργεια, Οικολογία:

Σε συνέχεια της συνεπούς προσπάθειας ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας και διείσδυσης της επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων στην κουλτούρα και πρακτική των τελικών χρηστών, το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, με την πολύτιμη συνεργασία των ιδιαίτερα δραστήριων Γραφείων Σχολικών Δραστηριοτήτων των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου, διοργανώνει βιωματικά, επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς την Τετάρτη 16 και την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 36ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου Κρήτης.

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου LIFE PLUS PURE «LIFE + (2007-2013): From Treated Wastewater to Alternative Water Resources in Semi-Arid Regions» στο οποίο συμμετέχουν, εκτός από το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, η ΔΕΥΑ Χερσονήσου, το ΤΕΙ Κρήτης και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Από τις αρχές του 2010, οπότε και ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου στην περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, έχουν πραγματοποιηθεί σειρά δράσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης (εκστρατεία ενημέρωσης, Ιούλιος 2011), περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και διαβούλευσης (Φεβρουάριος 2011), με ιδιαίτερη έμφαση στην τοπική κοινωνία και τους αγρότες, που χρησιμοποιούν εδώ και χρόνια το επαναχρησιμοποιημένο νερό για άρδευση των καλλιεργειών τους, αλλά και στους μαθητές (και εμμέσως στα νοικοκυριά), οι οποίοι μέσα από εκπαιδευτικές παρουσιάσεις έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με την καινοτόμο αυτή διαδικασία διαχείρισης των υδάτων και να πολλαπλασιάσουν το μήνυμα της αναγκαιότητάς της.

Υπό αυτό το πρίσμα, τα επικείμενα σεμινάρια, που έχουν ως στόχο την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων, αποτελούν τον απαραίτητο και αναγκαίο όρο, ούτως ώστε να παρουσιαστεί με περισσότερο δημιουργικό και διαδραστικό τρόπο στους μαθητές η τεχνική της επαναχρησιμοποίησης και να αποσαφηνιστούν παράμετροι σχετικές με την ασφάλεια, τη λειτουργία και τα οφέλη της.

Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων, διάρκειας τεσσάρων ωρών, θα πραγματοποιηθούν βιωματικά εργαστήρια για την επαναχρησιμοποίηση του νερού και θα παρουσιαστεί το σχετικό εκπαιδευτικό πακέτο, που σχεδίασε το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, ειδικά για τις ανάγκες του προγράμματος.

Παράλληλα, στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς θα διανεμηθεί χρήσιμο ενημερωτικό υλικό, όπως εκπαιδευτικά πακέτα σε ηλεκτρονική μορφή, περιοδικά και φυλλάδια σχετικά με μείζονα περιβαλλοντικά προβλήματα και το ρόλο της εκπαίδευσης στην αντιμετώπισή τους.

econews

Σχόλια