Πετρελαιοκίνηση: «διόγκωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης» βλέπει η WWF

0
8

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

«Στη σωρεία περιβαλλοντικά απαράδεκτων τροπολογιών που κατατέθηκαν χωρίς καμία διαβούλευση και δημοσιοποίηση στο νομοσχέδιο για τον νέο τρόπο έκδοσης αδειών δόμησης, περιλαμβάνεται και η απελευθέρωση της πετρελαιοκίνησης οχημάτων στους περιβαλλοντικά εξαιρετικά επιβαρυμένους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης», όπως καταγγέλλει το WWF.

Η συμβολή της πετρελαιοκίνησης στη διόγκωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης έγκειται στα αυξημένα ποσοστά συγκεντρώσεων οξειδίων του αζώτου (ΝΟx), όζοντος, μικροσωματιδίων (ΡΜ10 και κυρίως ΡΜ2.5) και καπνού, όπως έχει επισημανθεί και από πρόσφατη μελέτη του Ε.Μ.Π. για την πόλη της Αθήνας.

Σύμφωνα με την οργάνωση, η πρόοδος της τεχνολογίας πετρελαιοκίνησης δεν έχει, ακόμα, καταφέρει να αντιμετωπίσει τις πολύ μεγάλες εκπομπές οξειδίων του αζώτου και μικροσωματιδίων που έχουν δραματικές συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Η σημασία της συγκεκριμένης «αδυναμίας» γίνεται ακόμα πιο έντονη λόγω και της σημαντικής υστέρησης των ευρωπαϊκών ορίων εκπομπών NOx σε σχέση π.χ. με την Ιαπωνία ή με τις συστάσεις του Οργανισμού Προστασίας Περιβάλλοντος των Η.Π.Α.

Επιπλέον, το WWF επισημαίνει ότι «η αδυναμία πάταξης της νοθείας στα καύσιμα, ο αναποτελεσματικός έλεγχος των οχημάτων που κυκλοφορούν στα δυο μεγάλα αστικά κέντρα και η απουσία σχεδιασμού ακυρώνουν τα όποια πιθανά οφέλη και καταδεικνύουν το μέγεθος του σφάλματος στο οποίο υπέπεσε ο Υπουργός ΠΕΚΑ με τη συγκεκριμένη αντιεπιστημονική πολιτική απόφαση».

Η άρση της απαγόρευσης της πετρελαιοκίνησης έγινε την ίδια ημέρα που ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος ανακοίνωσε τη νέα του έκθεση για την ατμοσφαιρική ρύπανση στην Ευρώπη, μέσα από την οποία προκύπτει ότι η είσοδος πετρελαιοκίνητων τελευταίας τεχνολογίας στην ευρωπαϊκή αγορά συσχετίζεται με αυξημένες συγκεντρώσεις ΝΟ2 και ότι τα ελαφρά πετρελαιοκίνητα είναι ιδιαίτερα προβληματικά αναφορικά με τις εκπομπές NOx.

Στην ίδια έκθεση, η Ελλάδα κατέχει την 4η θέση αναφορικά με τις συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων μικρής διαμέτρου (PM2,5). Τα στοιχεία αυτά θα έπρεπε να αποτελούν ικανό λόγο για τη συνέχιση της απαγόρευσης της πετρελαιοκίνησης, τουλάχιστον έως το 2014, οπότε και θα τεθούν σε εφαρμογή αυστηρότερα όρια ρύπων για τα πετρελαιοκίνητα οχήματα.

Κατά το WWF Ελλάς, πριν από οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει να έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στη μείωση της ρύπανσης από οχήματα δημόσιας χρήσης, ταξί, λεωφορεία, ελαφρά φορτηγά και να έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα συνολικό πλαίσιο πολιτικών για τις μετακινήσεις που θα περιλαμβάνει αλλαγές στο σύστημα εισόδου των οχημάτων στην πρωτεύουσα, μέτρα για την ενθάρρυνση της χρήσης ΜΜΜ παράλληλα με τη βελτίωση των δικτύων τους, κίνητρα και αντικίνητρα για την αντικατάσταση πάσης φύσεως οχημάτων με άλλα αποδοτικότερα, σωστότερη εκπαίδευση των οδηγών κ.ο.κ. Η απελευθέρωση στα ταξί θα πρέπει επίσης να μελετηθεί κατάλληλα ώστε ο αριθμός τους να μη συντελεί σε περαιτέρω υπέρβαση των συγκεντρώσεων ατμοσφαιρικών ρύπων.

«Το WWF Ελλάς έρχεται να ενώσει τη φωνή του με το πλήθος των περιβαλλοντικών οργανώσεων και επιστημονικών φορέων, καθώς και με την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων, που στο πρόσφατο παρελθόν κατέστησαν σαφές πως οι παρούσες συνθήκες συνηγορούν στη διατήρηση της απαγόρευσης της πετρελαιοκίνησης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Καλούμε τη νέα κυβέρνηση να προχωρήσει σε άμεση κατάργηση της τροπολογίας για την πετρελαιοκίνηση», σχολιάζει ο Αχιλλέας Πληθάρας, υπεύθυνος εκστρατειών πολιτικής του WWF Ελλάς.

econews

Σχόλια