ΥΠΕΚΑ: πρόσκληση σε φορείς για την παρακολούθηση των υδάτων της χώρας

0
42

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μέσω της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, καλεί με πρόσκληση τους παρακάτω φορείς, προκειμένου να υλοποιήσουν το πρόγραμμα παρακολούθησης, που έχει καταστρώσει η Ειδική Γραμματεία Υδάτων για την περίοδο 2012-2015:

α) Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.),

β) Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.),

γ) Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.),

δ) Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (Ε.Κ.Β.Υ.),

ε) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.),

στ) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου Κρήτης (Δ.Ε.Υ.Α.Η.),

ζ) Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων (Ι.Ε.Β.) του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας.

Το πρόγραμμα αφορά στην υλοποίηση του Δικτύου Παρακολούθησης των Ποσοτικών και Ποιοτικών χαρακτηριστικών των εσωτερικών, μεταβατικών, παράκτιων και υπόγειων υδάτων της χώρας και περιλαμβάνει 2000 θέσεις δειγματοληψιών και μετρήσεων, με μετρήσεις τόσο χημικών όσο και βιολογικών παραμέτρων.

Η χρηματοδότηση με 25 εκατ ευρώ θα γίνει από το ΕΠΠΕΡΑΑ.

Σχόλια