Φωτοβολταϊκά σε γη υψηλής παραγωγικότητας: ερώτηση από βουλευτή της ΝΔ

0
22

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Ερώτηση για την απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών σε εκτάσεις γης υψηλής παραγωγικότητας κατέθεσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σάββας Αναστασιάδης (διαβάστε το σχετικό άρθρο εδώ).

Ο βουλευτής της ΝΔ απευθυνόμενος στα δύο συναρμόδια υπουργεία, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ρωτά πώς σκοπεύουν να επιλύσουν ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει πρόβλημα στους υποψήφιους επενδυτές σε μια κρίσιμη καμπή για την εγχώρια οικονομία.

Αναλυτικά, η ερώτηση με ημερομηνία Παρασκευή 4 Νοεμβρίου και θέμα «Έκδοση Κ.Υ.Α. για τη διαδικασία αδειοδότησης έργων Α.Π.Ε.» είχε ως εξής:

«Στο άρθρο 21 του ν.4015/2011 αναφέρεται ότι οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 56 του ν.2637/1998, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 37 του άρθρου 24 του ν.2945/2001 και τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 7 του άρθρου 9 του ν.3851/2010 (Α” 85), αρχίζουν να ισχύουν δέκα ημέρες μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, που εκδίδεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 56 .

Σύμφωνα με το άρθρο αυτό και δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί η ανωτέρω Κ.Υ.Α., παρακωλύεται η διαδικασία αδειοδότησης έργων Α.Π.Ε. σε αγροτεμάχια χαρακτηρισμένα, από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, ως Γεωργική Γη Υψηλής παραγωγικότητας (Γ.Γ.Υ.Π.).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.3851/2010, περί επιτάχυνσης της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης ως Γ.Γ.Υ.Π., επιτρέπονται οι δραστηριότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., πλην της περιοχής Αττικής και της υπόλοιπης Επικράτειας μόνο αν καθορίζονται ως Γ.Γ.Υ.Π. από Γενικά Πολεοδομικά
Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.), καθώς και σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.), εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα εγκεκριμένα αυτά σχέδια.

Για την εφαρμογή του ν.3851/2010 είχε εκδοθεί από το Υ.Π.Ε.Κ.Α. η υπ” αριθ. πρωτ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.26928/16.12.2010 Εγκύκλιος, με την οποία, μεταξύ άλλων, ορίζεται η διαδικασία έκδοσης, από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, της άδειας επιτρεπτού της εγκατάστασης Φ/Β σταθμών σε Γ.Γ.Υ.Π. και διευκρινίζεται ότι για τις λοιπές τεχνολογίες Α.Π.Ε. επιτρέπεται η εγκατάστασή τους σε Γ.Γ.Υ.Π. χωρίς τη χορήγηση της ανωτέρω άδειας.

Γίνεται αντιληπτό ότι από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν.3851/2010, οι υποψήφιοι επενδυτές σε έργα Α.Π.Ε., προέβησαν σε αγορές αγροτεμαχίων και σε διαδικασία αδειοδοτήσεων των έργων τους, χωρίς να τους απασχολεί ο χαρακτηρισμός του αγροτεμαχίου, από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς επιτρεπόταν ακόμη και σε Γ.Γ.Υ.Π., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο και την εγκύκλιο εφαρμογής του.

Με τη δημοσίευση, όμως, του ν.4015/2011, οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας σταμάτησαν την έκδοση χορήγησης του επιτρεπτού της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών σε Γ.Γ.Υ.Π., αναμένοντας την, από το άρθρο 21, προβλεπόμενη Κ.Υ.Α.

Επιπλέον και οι αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος δεν εκδίδουν Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για φωτοβολταϊκούς βσταθμούς, που δεν τους έχει χορηγηθεί, από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, η άδεια του επιτρεπτού της εγκατάστασης σε Γ.Γ.Υ.Π., καθώς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν.4015/2011, οι διατάξεις περί επιτρεπτού εγκατάστασης έργων ΑΠΕ σε Γ.Γ.Υ.Π. αρχίζουν να έχουν ισχύ δέκα ημέρες μετά τη δημοσίευση της προβλεπόμενης Κ.Υ.Α., που προαναφέραμε.

Από τα προαναφερθέντα γίνεται σαφές ότι πολλοί υποψήφιοι επενδυτές έχουν περιέλθει σε δεινή κατάσταση, καθώς ήδη έχουν αγοράσει αγροτεμάχια που είναι χαρακτηρισμένα ως Γ.Γ.Υ.Π. και, επιπλέον, λήγουν οι προθεσμίες των όρων σύνδεσης της Δ.Ε.Η. Α.Ε., χωρίς οι ίδιοι να μπορούν να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, λόγω της μη χορήγησής τους, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, εξ αιτίας του άρθρου 21 του ν.4015/2011.

Κατόπιν όλων αυτών, ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί:

1. Γιατί δεν έχει εκδοθεί, μέχρι σήμερα, η προβλεπόμενη από το άρθρο 21 Κοινή Υπουργική Απόφαση;

2. Με δεδομένο ότι η πολιτική αυτή, παρακωλύει την ανάπτυξη των έργων Α.Π.Ε., σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο για τη χώρα και, ταυτόχρονα, δημιουργεί προβλήματα στους υποψήφιους επενδυτές, χωρίς υπαιτιότητά τους, πώς σκοπεύει η Κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το όλο ζήτημα που δημιουργήθηκε, με δική της αποκλειστικά ευθύνη;»

Σχόλια