ΥΠΕΚΑ: νόμιμο το ΠΔ για τους όρους δόμησης στους οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων

0
87

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Νόμιμες έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) τις τροποποιήσεις και τις προσθήκες που έκανε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στο Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) προσδιορίζει τους όρους και περιορισμούς δόμησης εντός των ορίων των οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους.

Το Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους το ΣτΕ είχε κρίνει νόμιμο το διάταγμα αυστηροποίησης των όρων δόμησης στους εν λόγω οικισμούς, ωστόσο το ΥΠΕΚΑ το κατέθεσε εκ νέου τροποποιημένο.

Με τη νέα διάταξη που κρίθηκε επίσης νόμιμη καθορίζεται το μέγιστο ύψος των κτιρίων και ο τρόπος υπολογισμού του, ενώ τίθενται και κανόνες για τον υπολογισμό του ύψους των κτηρίων σε περιοχές με κλίση εδάφους μεγαλύτερη από 15%.

Το ΣτΕ καλεί το ΥΠΕΚΑ να εξετάσει το ενδεχόμενο παντελούς απαγόρευσης δόμησης σε οικόπεδα με πολύ μεγάλες κλίσεις ή εκείνο του καθορισμού αυστηρότερων όρων δομήσεως, αναλογικά με την κλιμάκωση των κλίσεων.

Σχόλια