Σχιστολιθικό αέριο (shale gas): άμεση γεωλογική μελέτη από ΙΓΜΕ ζητά ο Μανιάτης

0
27

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Την άμεση εκπόνηση (εντός 2-3 μηνών) ειδικής Προκαταρκτικής Γεωλογικής Μελέτης δυνατοτήτων και προοπτικών εντοπισμού πιθανών σχηματισμών Σχιστολιθικού Αερίου (Shale Gas) στην Ελλάδα έχει ζητήσει από το ΙΓΜΕ με επιστολή του ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης.

Στην επιστολή γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις πρόσφατες σημαντικές πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να διερευνηθούν οι δυνατότητες πρόσβασης στις προμήθειες αερίου από σχιστολιθικό άργιλο (shale gas), μέσω ειδικών μεθόδων γεώτρησης. Με βάση τη σημαντική σχετική παραγωγική εμπειρία που έχει αποκτηθεί κυρίως στις ΗΠΑ, η Ευρώπη δείχνει ενδιαφέρον να αξιοποιήσει τη δυναμική του Σχιστολιθικού Αερίου και έχουν ήδη προωθηθεί σχετικές δράσεις (Γαλλία, Βουλγαρία, Πολωνία, κ.ά.).

Αρχικές εκτιμήσεις εντοπίζουν αξιόλογες ποσότητες αποθεμάτων, ιδιαίτερα στην Πολωνία, η οποία προσφέρει ελκυστικές προοπτικές για την ανάπτυξη των αποθεμάτων αυτών και η οποία πρόσφατα συμμετείχε μαζί με τις ΗΠΑ και την Κίνα στην πρωτοβουλία Shale Gas Resource Initiative.

Σχετικά με το θέμα ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η μελέτη που έχουμε ζητήσει να εκπονήσει το ΙΓΜΕ θα ενταχθεί στο συνολικό εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό για την αξιοποίηση όλων των κοιτασμάτων Φυσικού Αερίου της χώρας, συμβατικού και μη συμβατικού. Αρκεί μόνο να σημειώσω ότι η ανάπτυξη που σημείωσε ο τομέας αξιοποίησης Σχιστολιθικού Φυσικού Αερίου την τελευταία δεκαετία είναι πράγματι εντυπωσιακή. Χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ το 2000 το Σχιστολιθικό Αέριο αντιπροσώπευε το 1-2% της συνολικής παραγωγής αερίου στις ΗΠΑ, σήμερα, ο αντίστοιχος δείκτης αγγίζει το 30%. Η σημαντική αυτή αύξηση είχε εμφανείς και σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια αγορά Φυσικού Αερίου, επηρεάζοντας τις υπάρχουσες δομές, ισορροπίες και πολιτικές.

Είναι προφανές ότι στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης και ταυτόχρονα της γεωπολιτικής αναβάθμισης της χώρας, έχουμε χρέος να διερευνήσουμε με τεκμηριωμένο κι επιστημονικό τρόπο, όλες τις πιθανότητες ύπαρξης οικονομικά εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων Φυσικού Αερίου κάθε μορφής».

Διαβάστε για ορισμένες δυσάρεστες παρενέργειες της εξόρυξης shale gas.

econews

Σχόλια