Φωτοβολταϊκά-ΣΕΦ: αλλαγή ταρίφας για όλες τις ΑΠΕ σε συνάρτηση με τον εθνικό στόχο

0
4

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Οι εγγυημένες τιμές για τις ΑΠΕ πρέπει να μειωθούν μόνο αν αναθεωρηθεί προς τα πάνω ο εθνικός στόχος για τις ΑΠΕ εκτιμούν στελέχη του Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ).

Όπως αναφέρεται στο σχετικό ρεπορτάζ του energypress, o ΣΕΦ κάνει λόγο για ενδεχόμενο μείωσης των εγγυημένων τιμών στο σύνολο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και όχι μόνο στα φωτοβολταϊκά.

Γνώμονες των όποιων ρυθμίσεων για τα φωτοβολταϊκά, επισημαίνει ο ΣΕΦ είναι η βιωσιμότητα των επενδύσεων και το συμφέρον του καταναλωτή.

Προς αυτή την κατεύθυνση προτεραιότητες για τον ΣΕΦ είναι η ριζική αναθεώρηση του τρόπου υπολογισμού της Οριακής Τιμής του Συστήματος (ΟΤΣ) στην ημερήσια αγορά ρεύματος και οι δραστικές αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του τέλους ΑΠΕ.

Υπενθυμίζεται πως ο ΣΕΦ έχει χαρακτηρίσει “στρεβλό και άδικο για τους καταναλωτές” τον υπολογισμό του τέλους ΑΠΕ, διότι “αποκρύπτει τα πραγματικά κόστη της ηλεκτροπαραγωγής, ευνοεί τις συμβατικές ρυπογόνες μονάδες, αποφέρει κέρδη στους προμηθευτές σε βάρος των καταναλωτών, και συκοφαντεί, εν τέλει, χωρίς λόγο τις ΑΠΕ και ειδικότερα τα φωτοβολταϊκά”.

Όσο για την Οριακή Τιμή Συστήματος η άποψη του ΣΕΦ συνοψίζεται στα κάτωθι σημεία:

1. Η Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) δεν υπολογίζεται σωστά, γιατί δεν περιλαμβάνει το κόστος πρόσβασης στο λιγνίτη και το κόστος της χρήσης των υδάτων από τη ΔΕΗ στα μεγάλα υδροηλεκτρικά. Οι εθνικοί αυτοί πόροι καταναλώνονται δωρεάν από τη ΔΕΗ.

2. Η ΟΤΣ δεν υπολογίζεται σωστά, γιατί δεν περιλαμβάνει το κόστος των ρύπων των θερμικών μονάδων που λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα, ούτε και το κόστος των Αποδεικτικών Διαθέσιμης Ισχύος (ΑΔΙ), με τα οποία επιδοτούνται άμεσα οι μονάδες αυτές.

3. Οι καταναλωτές πληρώνουν δυο φορές για τον ίδιο σκοπό, μόνο που ένα μέρος το καρπώνεται τελικά ο προμηθευτής, δηλαδή η ΔΕΗ, και όχι οι ΑΠΕ. Η είσοδος περισσότερων ΑΠΕ στο σύστημα, “αποβάλλει” τις ακριβές ρυπογόνες θερμικές μονάδες και ρίχνει την ΟΤΣ, δηλαδή το κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ, η οποία, ωστόσο, εξακολουθεί να την πουλάει ακριβά στον τελικό καταναλωτή, παρότι την αγόρασε φθηνότερα.

econews

Σχόλια