Μεταλλαγμένα: Εκθέσεις αξιολόγησης για τη νομοθεσία της ΕΕ

0
22

Περιβάλλον, Ενέργεια, Οικολογία:

Δύο ανεξάρτητες εκθέσεις αξιολόγησης της νομοθεσίας της ΕΕ για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ) συμπεραίνουν ότι υπάρχει ευρεία υποστήριξη για τους στόχους της νομοθεσίας και δείχνουν ότι οι πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες της Επιτροπής κινούνται στη σωστή κατεύθυνση.

Τα έγγραφα που δημοσιεύτηκαν επισημαίνουν επίσης ότι χρειάζονται κάποιες προσαρμογές για την επίτευξη των στόχων της νομοθεσίας  και για να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας.

«Οι εκθέσεις επισημαίνουν ότι η καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας για τους ΓΤΟ και η θέσπιση προσεκτικά σχεδιασμένων μέτρων για την αντιμετώπιση ορισμένων θεμάτων αποτελούν τον καλύτερο τρόπο για να προχωρήσουμε», δήλωσε ο επίτροπος Υγείας και Πολιτικής Καταναλωτών, κ. John Dalli.

Είναι καθησυχαστικό ότι πολλές από τις συστάσεις των εκθέσεων, που συντάχτηκαν στο διάστημα 2009-2010, έχουν ήδη εξεταστεί το προηγούμενο έτος ».

Οι δύο εκθέσεις καταρτίστηκαν από ανεξάρτητους συμβούλους κατ’ εντολή της Επιτροπής.

Η πρώτη έκθεση, ένα έγγραφο 238 σελίδων, αξιολογεί το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ στον τομέα των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών. Η δεύτερη έκθεση, ένα έγγραφο 137 σελίδων, εστιάζεται στο νομοθετικό πλαίσιο στον τομέα της καλλιέργειας ΓΤΟ.

Οι δύο εκθέσεις καταγράφουν ευρεία υποστήριξη, τόσο από τα ενδιαφερόμενα μέρη όσο και από τις αρμόδιες αρχές, για τους κύριους στόχους της νομοθεσίας, όπως η προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος και η δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς, αφού οι στόχοι αυτοί είναι σύμφωνοι με τις ανάγκες της κοινωνίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις εκθέσεις υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω βελτίωση.

Επιπλέον, οι εκθέσεις αξιολόγησης επιβεβαιώνουν ότι πολλές ενέργειες που έχει δρομολογήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους τελευταίους μήνες, όπως η δέσμη μέτρων της Επιτροπής για την καλλιέργεια ΓΤΟ, που εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2010, βρίσκονται στο σωστό δρόμο.

Τις επόμενες εβδομάδες, η Επιτροπή θα προτείνει πιο συγκεκριμένες απαιτήσεις για την υποβολή αιτήσεων έγκρισης για εισαγόμενα προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε τρόφιμα και ζωοτροφές.

Επίσης, αναθεωρεί τις κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κινδύνου, ώστε να καταστούν αυτές πιο λεπτομερείς και συγκεκριμένες, ενώ τις συζητά ήδη με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Το τελικό έγγραφο θα έχει νομική ισχύ και θα υιοθετηθεί από τα κράτη μέλη.

Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς την καλύτερη εφαρμογή των αυστηρών απαιτήσεων αξιολόγησης του περιβαλλοντικού κινδύνου της νομοθεσίας για τους ΓΤΟ.

econews

Σχόλια