Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη: 40 έργα €300 εκ. Ευρώ τον Οκτώβριο

0
2

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ανακοινώνει την ένταξη 40 νέων έργων προϋπολογισμού περίπου 300 εκ. ευρώ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη τον Οκτώβριο 2011. Σημαντικό ποσοστό των έργων αφορά σε δίκτυα αποχέτευσης και βιολογικούς καθαρισμούς λυμάτων από οικισμούς της χώρας, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων οικισμών της Αττικής και ευαίσθητων περιοχών όπως ο Παγασητικός, ο Κορινθιακός, η λίμνη Πλαστήρα και η περιοχή του Ευήνου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων το τελευταίο τετράμηνο υπερβαίνει το ένα δισ. ευρώ και στόχος του ΥΠΕΚΑ είναι να ολοκληρώσει μέχρι το τέλος του χρόνου την ένταξη των έργων που με την υλοποίησή τους θα εξασφαλίσουν τις απαραίτητες υποδομές για την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος και την ανάδειξη της ποιότητας τόσο των εσωτερικών όσο και των παράκτιων υδάτων της χώρας μας. Παράλληλα, οι παρεμβάσεις αυτές συντελούν τα μέγιστα στην αύξηση της ελκυστικότητας της χώρας για παραγωγικές δραστηριότητες και υλοποιούνται σημαντικές επενδύσεις, οι οποίες δημιουργούν προϊόν και απασχόληση, συμβάλλοντας σημαντικά και άμεσα στην άμβλυνση της παρούσας οικονομικής κρίσης, αλλά και στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας.

Οι δαπάνες για τον μήνα Ιούλιο ήταν τον 13 εκ. ευρώ, τον Αύγουστο ένα εκ. ευρώ, τον Σεπτέμβριο 14 εκ. ευρώ και τον Οκτώβριο τέσσερα εκ. ευρώ, από το σύνολο των 80 εκ. ευρώ που έχουν προϋπολογιστεί για το έτος 2011.

ΥΠΕΚΑ

Σχόλια