Την επιστημονική έρευνα στηρίζει το Ίδρυμα Λάτση

0
10

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση ανακοίνωσε τα ονόματα των Ελλήνων και ξένων επιστημόνων που θα αναλάβουν το 2012 τη διερεύνηση επιστημονικών θεμάτων, μέσω του ερευνητικού προγράμματος «Επιστημονικές Μελέτες» που χρηματοδοτεί κάθε χρόνο.

Οι 18 επιστημονικές μελέτες που επελέγησαν, από τις 921 προτάσεις που συνολικά υπεβλήθησαν, θα ερευνήσουν και θα προσπαθήσουν να δώσουν απαντήσεις σε ενδιαφέροντα θέματα που είτε θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν από την ακαδημαϊκή κοινότητα ως βάση για περαιτέρω έρευνα και παραγωγή γνώσης είτε θα οδηγήσουν σε χρηστικά συμπεράσματα και σε νέες μεθόδους προσέγγισης ζητημάτων που σχετίζονται με την καθημερινότητά μας.

Η επιδίωξη της Επιστημονικής Επιτροπής του Ιδρύματος ήταν, και κατά τη φετινή επιλογή, να υπάρχει επαρκής αντιπροσώπευση και ισορροπία μεταξύ των Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών, των Θετικών Επιστημών και των Επιστημών της Ζωής. Στο πλαίσιο αυτό θέματα όπως η νεώτερη ελληνική ιστορία στην ψηφιακή εποχή, η ηχητική τοπογραφία των πόλεων, η σημασία της Ελληνικής Τράπεζας Γενετικού Υλικού για τη διατροφική μας ασφάλεια, η διερεύνηση του γεωλογικού ρήγματος του Σπηλίου και η σύνδεσή του με την καταστροφή της Φαιστού, τα υπό εξαφάνιση είδη στους υγροτόπους της Ελλάδας, η εξέλιξη της τεχνολογίας των υλικών, η αντιμετώπιση του δάκου μέσω μιας νέας πρωτοποριακής και φιλικής προς το περιβάλλον μεθόδου, η ακτιβίνη Α και ο προστατευτικός της ρόλος στο ανθρώπινο άσθμα και η μαγνητικά υποβοηθούμενη αιμοκάθαρση αποτελούν ένα μόνο μέρος του ερευνητικού μωσαϊκού με το οποίο θα ασχοληθεί το Ίδρυμα μέσω της χρηματοδότησης των μελετών του 2012.

Την εκπόνηση των μελετών θα αναλάβουν συνολικά 70 επιστήμονες που εργάζονται σε 30 πανεπιστημιακά, ερευνητικά ή άλλα ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Διαρκής στόχος του προγράμματος «Επιστημονικές Μελέτες» είναι η ενίσχυση της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας και της εξωστρέφειας από την οποία πρέπει να διακρίνεται καθώς και η ενδυνάμωση των συνεργασιών μεταξύ επιστημόνων όλων των βαθμίδων μέσα από τη δημιουργία ενός σταθερού χρηματοδοτικού εργαλείου που, παράλληλα με τα εθνικά προγράμματα, προωθεί την έρευνα στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα «Επιστημονικές Μελέτες» ξεκίνησε το 2008. Συνολικά μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 3.461 προτάσεις και έχουν χρηματοδοτηθεί 65 μελέτες με τη συμμετοχή 300 ερευνητών που προέρχονται από ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, μη κυβερνητικές οργανώσεις αλλά και ανεξάρτητες ομάδες της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Οι τίτλοι και οι συνοπτικές περιγραφές των 18 μελετών που επελέγησαν προς χρηματοδότηση για το έτος 2012 είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.latsis-foundation.org.

Τηλ. επικοινωνίας: 210-6282888

—Επιστημονικές Μελέτες 2012

Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες
1.Η νεότερη ελληνική ιστορία στον ψηφιακό χώρο: διαφύλαξη, παρουσίαση και διδασκαλία του παρελθόντος
2.Οι επιδράσεις του μείγματος παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας και των περιβαλλοντικών πολιτικών για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) πάνω στις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα των κρατών μελών της Ευρώπης των 15
3. Μαθαίνοντας τον πολιτισμό μέσα από τα ηχοτοπία της πόλης – Ένα εργαλείο διδασκαλίας
4. Επίπεδα εξασθενούς χρωμίου [Cr(VI)] φυσικής προέλευσης στα πόσιμα νερά στον Ελλαδικό χώρο – Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης και εκτίμηση του πληθυσμού που εκτίθεται σε αυτό
5. Αξιολόγηση της Ελληνικής Τράπεζας Γενετικού Υλικού (ΕΤΓΥ)
6. Το χρονικό ενός μακρύ χειμώνα. Μια οπτικοακουστική τεκμηρίωση της οικονομικής κρίσης

Θετικές Επιστήμες
7. Οσμωτικές επιδράσεις σκληρών σφαιρών σε υάλους αστεροειδών πολυμερών
8. Είναι το ρήγμα του Σπηλίου στην Κρήτη υπεύθυνο για τη διπλή καταστροφή της Φαιστού κατά τη Μινωϊκή Περίοδο;
9. Δυναμική χαρτογράφηση της συνδεσιμότητας περιοχών του εγκεφάλου για την εικονική αναπαράσταση των κινήσεων προσθετικής χειρός
10. Υγροκρυσταλλική νανοτεχνολογία: λειτουργική στόχευση και ανάπτυξη υπερδομών σε ανισοτροπικά «χαλαρά» υλικά
11. Διεισδύοντας στα πυκνά μοριακά νέφη των γαλαξιών
12. Modeling the Past: Digital Technologies and Excavations in Polis, Cyprus

Επιστήμες της Ζωής
13. Ανεύρεση προβλεπτικών παραγόντων για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της αντιαγγειογενετικής θεραπείας του κολοορθικού καρκίνου
14. Μαγνητικά υποβοηθούμενη αιμοκάθαρση: σιδηρομαγνητικά νανοσωματίδια για την απομάκρυνση τοξινών
15. Ο προστατευτικός ρόλος της ακτιβίνης Α στο ανθρώπινο αλλεργικό άσθμα
16. Ανάπτυξη καινοτόμου φιλικής προς το περιβάλλον μεθόδου για τον έλεγχο του οικονομικής σημασίας εντόμου Bactrocera oleae
17. Είδη στο χείλος της εξαφάνισης
18. microRNAs studies in normal and thalassaemic human erythroid progenitors to investigate modifiers of globin expression and potential therapeutic pathways for thalassaemia syndromes

Σχόλια