Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία αιολικών και γεωθερμίας (video)

0
4

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Με τον ίδιο τρόπο που τα φωτοβολταϊκά πάνελ γίνονται αποδοτικότερα στην μετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε ηλεκτρική ενέργεια, έτσι και οι τουρμπίνες των αιολικών βελτιώνονται στην εκμετάλλευση του ανέμου.

Αυτό επιτυγχάνεται με δύο τρόπους: είτε με μετατροπή των φυσικών χαρακτηριστικών των αεροτουρμπινών (σχήμα έλικα, εσωτερικά εξαρτήματα κλπ) είτε με βελτιστοποίηση της τοποθεσίας εγκατάστασης των αιολικών και της διάταξης των μεμονωμένων τουρμπινών.

Στη δεύτερη επιλογή, οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου χαίρουν της υποστήριξης λογισμικού μοντελοποίησης και υπερυπολογιστών.

Παράδειγμα μιας τέτοιας συνέργιας είναι αυτή μεταξύ της Vestas και του ψηφιακού γίγαντα ΙΒΜ.Το λογισμικό ΙΒΜ BigInsights και ο υπερυπολογιστής IBM «Firestorm» υπολογίζουν το βέλτιστο τόπο εγκατάστασης αιολικών και διάταξης των αεροτουρμπινών λαμβάντας υπόψη δομημένα και μη δεδομένα, όπως δελτία καιρικών συνθηκών, παλιρροιακές φάσεις, γεωχωρικά δεδομένα, δορυφορικές λήψεις, χάρτες αποδάσωσης και μοντέλα πρόγνωσης καιρού.

Η ανάλυση που κάποτε απαιτούσε εβδομάδες για να ολοκληρωθεί πλέον χρειάζεται λεπτά.Το λογισμικό δεν χρησιμοποιείται μόνο κατά τη φάση του σχεδιασμού, αλλά και κατά τη λειτουργία των αιολικών πάρκων για τον υπολογισμό πχ του βέλτιστου χρόνου για διενέργεια συντήρησης.

Οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες καθιστούν την αιολική ενέργεια αποδοτικότερη ως επένδυση και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά της απέναντι στα ορυκτά καύσιμα.


Google και γεωθερμία

Αλλά και η Google έχει μπει για τα καλά τη “μάχη” προώθησης της ανανεώσιμης ενέργειας.Σε συνεργασία με το Southern Methodist University, η Google δημιουργεί ένα χάρτη των πηγών γεωθερμικής ενέργειας στις ΗΠΑ, που θα είναι προσβάσιμος στο Google Earth.

Οι υπεύθυνοι του προγράμματος εκτιμούν πως το γεωθερμικό δυναμικό των ΗΠΑ πλησιάζει τα 3 εκατομμύρια μεγαβάτ.

econews

Σχόλια