Ηλεκτροκίνηση: ανάπτυξη πλατφόρμας E-Mobility επιδιώκει το ΥΠΕΚΑ

0
20

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Στην ανάπτυξη του κλάδου ηλεκτρικών οχημάτων στη χώρα μας αναφέρθηκε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης στο πλαίσιο της ομιλίας του στο Συνέδριο «Επενδύσεις στην ενέργεια και αειφόρος ανάπτυξη».

Ο υφυπουργός υπογράμμισε πως η χώρα μας δεν πρέπει να απουσιάζει από τις εξελίξεις στον κλάδο και αποκάλυψε πως το Δεκέμβριο θα παραδοθεί το πόρισμα της επιτροπής που έχει συσταθεί για το ζήτημα (διαβάστε εδώ).

Υπογράμμισε, τέλος, πως ο τελικός σκοπός του ΥΠΕΚΑ είναι η ανάπτυξη μίας Εθνικής Πλατφόρμας για την Ηλεκτρική Κινητικότητα (E-Mobility) με κατάλληλες ρυθμίσεις όλων των σχετικών θεμάτων οι οποίες θα διευκολύνουν την κυκλοφορία των ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα.

Αναλυτικά, ο κ. Μανιάτης είπε τα εξής για την ηλεκτροκίνηση στη χώρα μας.

“Η διεθνής αυτοκινητοβιομηχανία έχει αποφασίσει να στραφεί οριστικά προς την ανάπτυξη Η/Ο με πολύ σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις. Τα πρώτα προϊόντα της νέας τεχνολογίας Η/Ο από πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες είναι ήδη διαθέσιμα στην αγορά

Αυτή η τάση είναι ενθαρρυντική αλλά δεν είναι αρκετή για να επιτευχθεί μια επιθυμητή στάθμη διείσδυσης των Η/Ο με κατά 50% επικράτησή τους στη αγορά ελαφρών οχημάτων μέχρι το έτος 2050.

*Τα Η/Ο που αναμένεται να κατασκευαστούν στις επόμενες δεκαετίες και θα είναι διαθέσιμα στην αγορά διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες:
*Η/Ο που κινούνται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια
*Η/Ο τα οποία, επιπρόσθετα, διαθέτουν μία μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την τροφοδότηση του συσσωρευτή όταν εκφορτιστεί ή του ηλεκτρικού κινητήρα.
*Υβριδικά Οχήματα που κινούνται με συνδυασμό δύο κινητήρων (ηλεκτρικού, θερμικού) ενώ διαθέτουν και ηλεκτρικό συσσωρευτή κατάλληλης χωρητικότητας και σύστημα αποθήκευσης του καυσίμου.

Νέες επιχειρήσεις αναμένεται να αναπτυχθούν για την τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας των Η/Ο και η τεχνολογική εξειδίκευση τους θα είναι σημαντική διότι οι νέες τεχνολογίες των Η/Ο θα απαιτούν επιπρόσθετα στελέχη και τεχνικό προσωπικό με γνώσεις στα σχετικά αντικείμενα.

Η Ελλάδα δεν πρέπει να είναι απούσα από τις διεθνείς δράσεις του τομέα αυτού, στο βαθμό που διαθέτουμε αξιόλογα ερευνητικά και ακαδημαϊκά μέτρα με σημαντικούς επιστήμονες σε πολλούς επιμέρους τομείς της τώρα αναδυόμενης βιομηχανίας Ηλεκτρικών Οχημάτων. Με στόχο τον συντονισμό και την προώθηση των εθνικών δράσεων στο χώρο αυτό συγκροτήσαμε ειδική επιτροπή διαμόρφωσης του Ελληνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Ηλεκτρικών Οχημάτων.

Στην Επιτροπή που συγκροτήθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου 2011 και θα παραδώσει το πόρισμα της τον Δεκέμβριο του 2011, συμμετέχουν εκπρόσωποι του Ε.Μ.Π., του Σ.Ε.Β., της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, του Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτρικών Οχημάτων, καθώς και αρμόδια στελέχη του ΥΠΕΚΑ.

Η Επιτροπή έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης οχημάτων στη χώρα, καθώς και την ανάπτυξη πρότασης εφαρμογής ολοκληρωμένου προγράμματος κινήτρων για την προώθηση της διείσδυσης ηλεκτρικών οχημάτων στην ελληνική αγορά.

Ειδικότερα, το Επιχειρησιακό Σχέδιο θα αναλύει τις πλέον πρόσφορες μεθόδους για την υποστήριξη των αρχικών φάσεων διείσδυσης στην ελληνική αγορά της τεχνολογίας ολικής ή μερικής ηλεκτροκίνησης των αυτοκινήτων (ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ή υβριδικά αυτοκίνητα επαναφορτιζόμενα από το δίκτυο).

Η Επιτροπή καλείται να αναλύσει τρεις βασικές παραμέτρους:
*Την εκτίμηση των διεθνών τάσεων εξέλιξης των σχετικών τεχνολογιών και την καταγραφή των αντιστοίχων προγραμμάτων στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
*Την καταγραφή και ποσοτικοποίηση των εκτιμώμενων ωφελημάτων της ελληνικής οικονομίας από τη διάδοση της ηλεκτροκίνησης σε εθνικό επίπεδο και σε βάθος δεκαετίας, κυρίως στους τομείς του περιβάλλοντος, της εξοικονόμησης ενέργειας και της αξιοποίησης των εθνικών ενεργειακών πόρων.
*Τη διερεύνηση και ανάδειξη των προϋποθέσεων συμμετοχής ελληνικών παραγωγικών επιχειρήσεων στους σχετικούς κατασκευαστικούς τομείς, με ειδική αναφορά στη συναρμολόγηση ηλεκτρικών οχημάτων, την ανάπτυξη λογισμικού και έξυπνων δικτύων, την κατασκευή συγκεκριμένων τμημάτων των οχημάτων, όπως π.χ. συσσωρευτών, φορτιστών, καλωδίων, διαφόρων ηλεκτρονικών, κ.ά.

Προφανώς, τα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα θα πρέπει να αναβαθμιστούν κατάλληλα έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες ανάγκες που αφορούν την υποστήριξη της διαδικασίας φόρτισης των συσσωρευτών των Η/Ο, με βελτιωμένες δομές, δημιουργία μικροδικτύων που θα ενσωματώνουν εγκαταστάσεις ΑΠΕ και εφαρμογή έξυπνων συστημάτων παρακολούθησης και διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας, κ.α.

Ο τελικός σκοπός του ΥΠΕΚΑ είναι η ανάπτυξη μίας Εθνικής Πλατφόρμας για την Ηλεκτρική Κινητικότητα (E-Mobility) με κατάλληλες ρυθμίσεις όλων των σχετικών θεμάτων οι οποίες θα διευκολύνουν την κυκλοφορία των Η/Ο στην Ελλάδα και θα θέσουν τις βάσεις για σημαντικές δράσεις έρευνας και ανάπτυξης τόσο επιστημονικών, όσο και βιομηχανικών – κατασκευαστικών καινοτομικών επιχειρήσεων στους τομείς όπου θα επιδιωχθεί να αναπτυχθεί ελληνική τεχνογνωσία».

econews

Σχόλια