ΔΕΗ: συμφωνία για την ποιότητα του αέρα στη Δ. Μακεδονία

0
25

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Συμφωνία για την εποπτεία του δικτύου ποιότητας της ατμόσφαιρας στη δυτική Μακεδονία υπέγραψαν ο περιφερειάρχης Γιώργος Δακής και ο γενικός διευθυντής παραγωγής της ΔΕΗ ΑΕ, Γιάννης Κοπανάκης.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, με τη συνδρομή του Κέντρου Περιβάλλοντος (ΚΕ.ΠΕ.), η περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας, αναλαμβάνει την εποπτεία της σωστής λειτουργίας του δικτύου, μέσω της τηλεμετάδοσης των στοιχείων και της συστηματικής παρακολούθησης των εργασιών συντήρησης και βαθμονόμησης.

Το δίκτυο σταθμών μέτρησης ποιότητας της ατμόσφαιρας αποτελείται από έντεκα σταθμούς, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην Κοζάνη και τη Φλώρινα, περιοχές που υφίστανται τη μεγαλύτερη επιβάρυνση από τις δραστηριότητες της ΔΕΗ.

Η υπογραφή του μνημονίου αποτελεί αναγνώρισητης συνεισφοράς του ΚΕ.ΠΕ. και της περιφέρειας στο έργο της προστασίας της υγείας των πολιτών.

Το ΚΕ.ΠΕ ως τεχνικός σύμβουλος σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος της περιφέρειας, αναλαμβάνει την εποπτεία και λειτουργία του δικτύου που του ανατίθεται, επ” αόριστον, από τη ΔΕΗ ΑΕ.

econews

Σχόλια