Υδρογονάνθρακες: ολοκληρώθηκε το πρώτο ανοιχτό forum

0
4

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 18.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ, διεξήχθη με πρόσκληση του Υφυπουργού ΠΕΚΑ κ. Γιάννη Μανιάτη, το πρώτο ανοιχτό Forum για την αξιοποίηση των Υδρογονανθράκων της χώρας, με τη συμμετοχή των θεσμικών φορέων και των επιστημόνων της χώρας που δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό.

Σε πρώτο στάδιο είχαν προσκληθεί να συμμετάσχουν οι ακόλουθοι φορείς:

Σχολή Μηχανολόγων Μεταλλείων Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Παν/μιου Αθηνών
Τμήμα Γεωλογίας Αριστοτελείου Παν/μιου Θεσσαλονίκης
Τμήμα Γεωλογίας Παν/μιου Πατρών
Τμήμα Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείου Κρήτης
Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.)
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)
Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.)
Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ι.Ε.Ν.Ε.)
Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία
Ελληνικό Ινστιτούτο Υδρογονανθράκων (ΕΛΛ.ΙΝ.Υ.)

Επιτροπή για την διαμόρφωση Σχεδίου Νόμου «Σύσταση Φορέα για την Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων» καθώς και για τον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης νομοθεσίας για την αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων.

Επιτροπή για την διαμόρφωση προτάσεων αξιοποίησης και εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων.
Επιτροπή για την υποστήριξη της διαδικασίας χορήγησης αδειών αναζήτησης Υδρογονανθράκων με γεωφυσικές και γεωλογικές έρευνες μη αποκλειστικής χρήσης.
Δ/νση Πετρελαϊκής Πολιτικής ΥΠΕΚΑ
Δ/νση Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών ΥΠΕΚΑ
Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) ΥΠΕΚΑ

Αναφορικά με το θέμα ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ, κ. Γιάννης Μανιάτης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Βρισκόμαστε στο πιο κρίσιμο σημείο της εθνικής προσπάθειας για την αξιοποίηση του Ορυκτού Πλούτου της χώρας. Οι επόμενοι μήνες θα προσδιορίσουν τις δυνατότητες και προοπτικές μας για την παραγωγή νέου πλούτου στη χώρα από τις αναξιοποίητες μέχρι σήμερα πλουτοπαραγωγικές πηγές του. Χρειαζόμαστε τη συστράτευση ολόκληρου του ελληνισμού εντός και εκτός Ελλάδας. Καλούμε δημόσια όλους τους Έλληνες επιστήμονες, να συμβάλουν σ’ αυτή την προσπάθεια.».

Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε τακτά χρονικά διαστήματα θα καλούνται σε δημόσια διαβούλευση όλοι όσοι μπορούν να συμβάλλουν στη στήριξη, τη βελτίωση και την προώθηση των διαδικασιών που έχουν ήδη δρομολογηθεί για την έρευνα Υδρογονανθράκων.

Σχόλια